vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na M

  Na'vi Czech
plumps/3a52aafe-9014-49c4-bcc8-f7768dfc3203.mp3 ma[ma]part.
ó (vyjadřuje oslovení)
plumps/dde7a99b-720f-4eee-a126-07ae73983d2d.mp3 makto[ˈmak.to]vtr.
jet, jezdit (na něčem)
plumps/170611e8-5935-49ca-beda-b07f560423b0.mp3 mal[mal]adj.
důvěryhodný, spolehlivý, důvěru vzbuzující (Nga mal lu oer - Důvěřuji ti)
plumps/513f278e-75e3-4faa-a83e-df7dddfcf1b9.mp3 masat[ˈma.sat]n.clothmil
hrudní pancíř
plumps/01cd08a1-19e7-4ec0-8a79-61b96fe8060f.mp3 matsa[ˈma.͡tsa]n.gastrlw
suchar, oplatek (nekynutý chleba, z hebrejského "matsa")
plumps/cf4f83df-034d-48d1-8982-1041e410b4ea.mp3 mauti[ˈma.u.ti]n.gastr
ovoce (všeobecně)
plumps/25bb21d6-d87b-4485-a607-371507e4829d.mp3 maw[maw]adp.temp
po (časově)
plumps/0eccf0c2-e6f6-4e9e-bb60-4f05ad9e505b.mp3 mawey[ma.ˈwɛj]adj.emot
klidný
plumps/43a3bd86-abb0-444d-9daa-6ab71e8f006c.mp3 maweypey[ma.ˈwɛj.pɛj]vin.(3,3)
být trpělivý (Pozor, infixy maweyp‹1›‹2›‹3›ey)
plumps/98ae6a01-bcec-406a-a8b2-6d6a1210b196.mp3 maweypeyyu[ma.ˈwɛj.pɛj.ju]n.
trpělivý (ten, kdo je trpělivý)
plumps/5847a7b5-01e1-40ff-bbdc-5d68e53c610d.mp3 mawftxele[maw.ˈftʼɛ.lɛ]adv.
opožděně
dodatečně
pokud šlo o tohle
plumps/cbb1df8c-6d2a-4bb4-8b56-4494e2d7d810.mp3 mawfwa[ˈmaw.fwa]conj.
potom co, poté co
plumps/f689f835-0271-4d04-801a-95f40e14c224.mp3 mawkrr[ˈmaw.krˌ]adv.temp
později, potom
plumps/1e58e14c-fec7-4e90-b929-98202e1d6c22.mp3 mawkrra[maw.ˈkrˌ.a]conj.temp
poté co, po té době co (uvozuje v.v. příslovečnou časovou pro normální pořadí vět, varianta akrrmaw)
plumps/0f57b73c-b3d0-47aa-9564-e81f2b512fe7.mp3 mawl[mawl]n.
polovina, půlka
plumps/2657d267-fedc-49a1-88ce-096f0aab4b25.mp3 mawup[ˈma.wup]n.fauna
pandorská želva
šestiploutvý vodní tvor
plumps/3dbb0a9c-9bc6-4c0c-b9c7-3a881778d959.mp3 may'[majʔ]vtrm.
otestovat, vyzkoušet, ochutnat (ve smyslu "zhodnotit dojmy z něčeho", na rozdíl od fmi - "pokusit se o něco")
plumps/ee3d2e68-74e5-4f29-922c-a8a706701a4c.mp3 mäkxu[mæ.ˈkʼu]vtr.(1,1)nfp
přerušit nějakou činnost
narušit harmonii něčeho
infixy m‹1›‹2›‹3›äkxu. Nedá se použít pro "vyrušit někoho"
plumps/8e9af75c-3d84-4f97-bd2a-ef9fdd98a2c9.mp3 me'em[mɛ.ˈʔɛm]adj.
harmonický
plumps/d195c040-20cf-4a5d-b409-a41ee4e904cc.mp3 mefo[mɛ.ˈfo]pn.
oni (dva)
plumps/107986a1-781b-4610-b6eb-19e9dfdda7da.mp3 mek[mɛk]adj.fignfpobj
prázdný, bezobsažný (fyzicky i přeneseně, např. leioae amek - prázdný/falešný/předstíraný respekt)
plumps/57d900e9-efcd-45b9-8999-b1424091ffc1.mp3 mekre[ˈmɛk.ɾɛ]n.mil
zásoby
plumps/a03f7858-f4fe-4bdd-a7b6-16f14ca4b2c5.mp3 mektseng[ˈmɛk.͡tsɛŋ]n.
mezera, trhlina, díra (ve smyslu přerušení něčeho souvislého)
plumps/2427a7b8-d6d1-44a9-9b19-fd111f66d799.mp3 melo[ˈmɛ.lo]adv.
dvakrát
plumps/926581a1-aa18-4cd1-8a60-9878477044d6.mp3 mengenga[mɛ.ŋɛ.ˈŋa]pn.
vy dva
vy (dual) (honorific/ceremonial)
plumps/dd913334-4a73-4e35-9682-6d01638e9a41.mp3 meoauniaea[mɛ.o.a.u.ni.a.ˈɛ.a]n.myth
harmonie, soulad s přírodou
plumps/c9af6b89-4dde-4ce5-bf15-00ee3da3f807.mp3 merki[ˈmɛɾ.ki]n.gastrspec
stojan na uzení masa
plumps/6b1006c4-e45b-46cc-afe8-98564e141b0f.mp3 mesrram[mɛ.srˌ.ˈam]adv.temp
předevčírem, před dvěma dny
plumps/67c3ab6f-de39-4859-adc1-57b9a154eac8.mp3 mesrray[mɛ.srˌ.ˈaj]adv.temp
pozítří, za dva dny
  Metkayina[mɛt.ka.ji.na]n.name
jméno klanu (žijícího na útesech)
plumps/9e158168-8bfd-4788-9c48-67cfb4128b69.mp3 meuia[mɛ.ˈu.i.a]n.
čest
plumps/07faf896-69cf-46d8-bfac-df7fefac77ff.mp3 meuia si[mɛ.ˈu.i.a si]vin.(4,4)
ctít, vzdávat čest
plumps/84759006-4d6e-47f4-ac23-03b2650ec41e.mp3 meuianga'[mɛ.ˈu.i.a.ŋaʔ]adj.myth
čestný, ctihodný, poctivý (dosl. čest obsahující)
plumps/7b430f2c-831d-4400-ac1e-cc4ddad7f7e6.mp3 meyam[mɛ.ˈjam]vtr.
obejmout, vzít do náručí
plumps/65c64464-be81-4bf5-9e61-eb5eec8694c8.mp3 meyp[mɛjp]adj.emot
slabý (ve smyslu pocitu slabosti, nikoliv "tenký")
plumps/96620c2d-c706-43b1-8857-c9d97cf065ad.mp3 meyptu[ˈmɛjp.tu]n.
slaboch (osoba slabá fyzicky nebo charakterově)
plumps/3632252e-e079-4629-926e-e1f2623084d8.mp3 mi[mi]adv.
zatím (ještě), stále, tak jako předtím
plumps/66da7f22-cc7a-47c8-aa7a-e7b876df06c6.mp3 miklor[mik.ˈloɾ]adj.
příjemně, libě znějící
(odv. mikyun - ucho a lor - krásný)
plumps/a578f862-9ce4-4884-9832-393a30200d44.mp3 miktsang[ˈmik.͡tsaŋ]n.cloth
náušnice, ozdobný kroužek do ucha
odv. mikyun - ucho, tsang - ozdoba v kůži
plumps/dc7227d3-1cf7-450c-8cb9-d84dd6cdb4c6.mp3 mikvä'[mik.ˈvæʔ]adj.
nepříjemně, ošklivě znějící
plumps/bebada1d-65f6-4b75-9a5d-a0fb84de8b11.mp3 mikyun[ˈmik.jun]n.body
ucho
plumps/0a2b5ff8-5aa3-466b-b29d-edff2597b12c.mp3 mip[mip]adj.
nový
plumps/11e2e1f8-6ea7-4f50-8072-08fe31759020.mp3 mì+[mɪ]adp.loc
v, na (ve smyslu statické přítomnosti, nikoliv pohybu)
plumps/d68b791a-1ad1-4b95-9fd5-45a4a88b4dc2.mp3 mìfa[mɪ.fa]n.
vnitřek
plumps/47896e34-b008-4c34-8d73-ac5065820c24.mp3 mìfa[mɪ.fa]adv.
vnitřně
plumps/250873c9-55a3-473f-9251-ca8207311a64.mp3 mìftxele[mɪ.ˈftʼɛ.lɛ]adv.
mimochodem, co se tohoto týče, pokud jde o tohle
odv. mì - v, fì - tohle, txele - záležitost. Jen pokud mluvčí říká něco k věci, o které se právě mluví. Při změně tématu použijte nìvingkap
plumps/0b4c9c23-9d38-4b9c-884e-09ba871b4f83.mp3 mìkam[mɪ.ˈkam]adp.loc
mezi (mezilehlost, nikoliv součást)
plumps/4b4c818f-25f3-4bab-bff8-6866c502735f.mp3 mìn[mɪn]vin.
otáčet se, točit se, rotovat
(na rozdíl od přechodného kìm - otáčet něčím)
plumps/8b9ad2a8-9676-4fdb-bcf3-1536fa396709.mp3 mìnyu[ˈmɪn.ju]n.flora
lilie otáčivá (odv. mìn - točit se)
plumps/2a673765-bd48-4d42-8992-3458746a71a1.mp3 mìso[mɪ.ˈso]adv.loc
pryč, daleko, v dálce (místně)
plumps/ac45b5b4-e071-4357-94ff-916f6a6435db.mp3 mll'an[mlˌ.ˈʔan]vtr.
přijmout, akceptovat
plumps/366e8dca-41d9-4ba8-9552-2472fdd62417.mp3 mllte[mlˌ.ˈtɛ]vin.
souhlasit
plumps/b56533c2-fba8-499f-b5a5-53166e9db9d4.mp3 mo[mo]n.loc
ohraničený prostor, mýtina (ve smyslu "něčím ohraničené místo")
Lze přeložit i jako místnost, pokoj
plumps/ec9de12c-cc12-42f5-aaa8-8c524a0605e2.mp3 mo a fngä'[mo a fŋæʔ]n.
toaleta, záchod (ve smyslu pozemské toalety)
(uzavřený privátní prostor)
plumps/5d60df93-60cc-4e74-95c2-ff9b6c1d7ac0.mp3 mo a hahaw[mo a ˈha.haw]n.
ložnice
plumps/c3bec7a3-1df5-46c7-a007-e767913c03c3.mp3 mo a yom[mo a jom]n.
jídelna
plumps/f2000bfe-fe58-4e9f-9ad9-71260ae9a47e.mp3 mo letrrtrr[mo lɛ.ˈtrˌ.trˌ]n.
obývací pokoj
plumps/5c94ee0f-24e1-45a2-ae96-be40108334c4.mp3 mo'ara[mo.ˈʔa.ɾa]n.
shromaždiště
též: jméno Disney Theme Parku
plumps/a5e567d9-e644-4532-aaab-0db8bd3cdccf.mp3 Mo'at[ˈmoʔ.at]n.name
ženské jméno, tsahìk klanu Omatikaya
plumps/246c9928-63ef-4f05-a277-ac35b3db6d12.mp3 moe[ˈmo.ɛ]pn.
my (dva, bez tebe)
plumps/eb10b843-9a88-4dbf-a01e-9b106de30c88.mp3 mohe[ˈmo.hɛ]pn.
my dva
my (exklusive, dual) (honorific/ceremonial)
plumps/da085d0d-6f0b-4653-848c-5744bbdb9a35.mp3 mok[mok]vtr.
doporučit (něco)
plumps/2e1092f4-4208-4d24-93cc-4e457ce14178.mp3 mokri[ˈmok.ɾi]n.
hlas
plumps/3b041f9b-22d5-4eea-8546-9f5d95048f12.mp3 momek[ˈmo.mɛk]adj.
dutý
plumps/e296f3c7-b4f7-4e7b-ac65-2f57c7c7ee8c.mp3 mong[moŋ]vtr.
záviset na, spoléhat se na (jen ve smyslu “svěřit se pod ochranu někoho/něčeho”, pro význam “úspěch závisí na X” použijte latem ìlä +)
plumps/a09bb693-fdc9-4d48-92e2-501afe156b34.mp3 mowan[mo.ˈwan]adj.emot
příjemný (fyzicky nebo smyslově, může mít erotický podtext)
plumps/49285e61-3e7d-4715-a463-e45311cd33d9.mp3 mowar[mo.ˈwaɾ]n.
rada, doporučení
plumps/fbd46450-875b-4217-b52b-fa0f7fec6663.mp3 mowar si[mo.ˈwaɾ si]vin.(2,2)
radit, doporučovat (komu - 3. pád)
plumps/2aecf969-c5a9-47ab-be76-0cb0a97b5ce0.mp3 mowarsiyu[mo.ˈwaɾ.si.ju]n.
rádce, poradce
plumps/5410a8c0-a160-4fba-8dae-fc7de4417ea1.mp3 mrr[mrˌ]num.
pět
plumps/9b946ed7-79fe-48ce-bce8-d219efc80155.mp3 mrrtrr[ˈmrˌ.trˌ]n.temp
pracovní týden (všední dny pozemského týdne, PO - PÁ)
plumps/3c6478cd-ede3-450d-a25d-de60aca192e2.mp3 mrrve[ˈmrˌ.vɛ]num.
pátý (řadová číslovka)
plumps/7afc5b25-f7f7-4d88-82bc-7e842966a527.mp3 muiä[mu.ˈi.æ]adj.
správný, férový
plumps/e39bb715-b529-4f0c-a010-c54782d89d90.mp3 mulpxar[mul.ˈpʼaɾ]n.flora
kohoutí hřebínek (jedna z největších Pandorských bylin)
plumps/5be990c8-4052-4843-8dbb-303e0458e1df.mp3 mun'i[mun.ˈʔi]v.
řezat, říznout
plumps/83994f42-fd1d-448a-844e-3732d1a8bcb7.mp3 mune[ˈmu.nɛ]num.
dvě
plumps/3aa19269-3457-4d3b-9756-6b38f7f7516f.mp3 munsna[ˈmun.sna]n.
pár (něčeho) dosl. množina dvou
plumps/b73dbe53-6d8c-4c58-823c-a630add3af59.mp3 muntrr[ˈmun.trˌ]n.temp
víkend (nepracovní dny pozemského týdne, SO + NE)
plumps/8d6247a9-003f-4686-96a5-f298b0127374.mp3 muntrram[mun.trˌ.ˈam]n.temp
minulý víkend
plumps/38eb43f0-1731-4a00-b756-bd352919f7f3.mp3 muntrray[mun.trˌ.ˈaj]n.temp
příští víkend
plumps/d8ae3d99-312b-4a99-8abc-eb1d198ad4ab.mp3 muntxa[mun.ˈtʼa]adj.sociol
ženatý, vdaná, spojený (s někým na zbytek života - v páru)
plumps/ef3dea6d-87ac-47dc-8629-643fbffc28a4.mp3 muntxa si[mun.ˈtʼa si]vin.
oženit se, vdát se, spojit se (s někým na zbytek života - vytvořit pár)
plumps/9fd86f32-34aa-4a60-8b21-db56dff39c91.mp3 muntxatan[mun.ˈtʼa.tan]n.famsociol
partner, manžel
plumps/fb182d39-009e-44d4-b7a1-18402de65000.mp3 muntxate[mun.ˈtʼa.tɛ]n.famsociol
partnerka, manželka
plumps/93b8f008-8cf4-40f7-9783-cf4192aaae91.mp3 muntxatu[mun.ˈtʼa.tu]n.famsociol
osoba partnera (bez rozlišení pohlaví)
plumps/28e15d34-fae5-40bc-8f14-2dfd01a07952.mp3 munge[ˈmu.ŋɛ]vtr.
vzít (s sebou)
plumps/0ac68e5d-3133-4b9d-b742-85afa9c162f2.mp3 mungwrr[muŋ.ˈwrˌ]adp.
kromě
plumps/91a4576d-578a-48a1-ad70-59ff76b787c0.mp3 muve[ˈmu.vɛ]num.
druhý (řadová číslovka)
plumps/32d461d7-de47-4593-8745-59dd8d819dc3.mp3 muwìntxu[mu.wɪn.ˈtʼu]vtr.(2,3)
uvést, předvést, představit (něco, někoho)