vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na M

  Na'vi Czech
ma[ma]part.
ó (vyjadřuje oslovení)
makto[ˈmak.to]vtr.
jet, jezdit (na něčem)
mal[mal]adj.
důvěryhodný, spolehlivý, důvěru vzbuzující (Nga mal lu oer - Důvěřuji ti)
masat[ˈma.sat]n.milcloth
hrudní pancíř
matsa[ˈma.͡tsa]n.gastrlw
suchar, oplatek (nekynutý chleba, z hebrejského "matsa")
mauti[ˈma.u.ti]n.gastr
ovoce (všeobecně)
maw[maw]adp.temp
po (časově)
mawey[ma.ˈwɛj]adj.emot
klidný
maweypey[ma.ˈwɛj.pɛj]vin.(3,3)
být trpělivý (Pozor, infixy maweyp‹1›‹2›‹3›ey)
maweypeyyu[ma.ˈwɛj.pɛj.ju]n.
trpělivý (ten, kdo je trpělivý)
mawftxele[maw.ˈftʼɛ.lɛ]adv.
opožděně
dodatečně
pokud šlo o tohle
mawfwa[ˈmaw.fwa]conj.
potom co, poté co
mawkrr[ˈmaw.krˌ]adv.temp
později, potom
mawkrra[maw.ˈkrˌ.a]conj.temp
poté co, po té době co (uvozuje v.v. příslovečnou časovou pro normální pořadí vět, varianta akrrmaw)
mawl[mawl]n.
polovina, půlka
mawup[ˈma.wup]n.fauna
pandorská želva
šestiploutvý vodní tvor
may'[majʔ]vtrm.
otestovat, vyzkoušet, ochutnat (ve smyslu "zhodnotit dojmy z něčeho", na rozdíl od fmi - "pokusit se o něco")
mäkxu[mæ.ˈkʼu]vtr.(1,1)nfp
přerušit nějakou činnost
narušit harmonii něčeho
infixy m‹1›‹2›‹3›äkxu. Nedá se použít pro "vyrušit někoho"
me'em[mɛ.ˈʔɛm]adj.
harmonický
mefo[mɛ.ˈfo]pn.
oni (dva)
mek[mɛk]adj.objfignfp
prázdný, bezobsažný (fyzicky i přeneseně, např. leioae amek - prázdný/falešný/předstíraný respekt)
mekre[ˈmɛk.ɾɛ]n.mil
zásoby
mektseng[ˈmɛk.͡tsɛŋ]n.
mezera, trhlina, díra (ve smyslu přerušení něčeho souvislého)
melo[ˈmɛ.lo]adv.
dvakrát
mengenga[mɛ.ŋɛ.ˈŋa]pn.
vy dva
vy (dual) (honorific/ceremonial)
meoauniaea[mɛ.o.a.u.ni.a.ˈɛ.a]n.myth
harmonie, soulad s přírodou
merki[ˈmɛɾ.ki]n.gastrspec
stojan na uzení masa
mesrram[mɛ.srˌ.ˈam]adv.temp
předevčírem, před dvěma dny
mesrray[mɛ.srˌ.ˈaj]adv.temp
pozítří, za dva dny
  Metkayina[mɛt.ka.ji.na]n.name
jméno klanu (žijícího na útesech)
meuia[mɛ.ˈu.i.a]n.
čest
meuia si[mɛ.ˈu.i.a si]vin.(4,4)
ctít, vzdávat čest
meuianga'[mɛ.ˈu.i.a.ŋaʔ]adj.myth
čestný, ctihodný, poctivý (dosl. čest obsahující)
meyam[mɛ.ˈjam]vtr.
obejmout, vzít do náručí
meyp[mɛjp]adj.emot
slabý (ve smyslu pocitu slabosti, nikoliv "tenký")
meyptu[ˈmɛjp.tu]n.
slaboch (osoba slabá fyzicky nebo charakterově)
mi[mi]adv.
zatím (ještě), stále, tak jako předtím
miklor[mik.ˈloɾ]adj.
příjemně, libě znějící
(odv. mikyun - ucho a lor - krásný)
miktsang[ˈmik.͡tsaŋ]n.cloth
náušnice, ozdobný kroužek do ucha
odv. mikyun - ucho, tsang - ozdoba v kůži
mikvä'[mik.ˈvæʔ]adj.
nepříjemně, ošklivě znějící
mikyun[ˈmik.jun]n.body
ucho
mip[mip]adj.
nový
mì+[mɪ]adp.loc
v, na (ve smyslu statické přítomnosti, nikoliv pohybu)
mìfa[mɪ.fa]n.
vnitřek
mìfa[mɪ.fa]adv.
vnitřně
mìftxele[mɪ.ˈftʼɛ.lɛ]adv.
mimochodem, co se tohoto týče, pokud jde o tohle
odv. mì - v, fì - tohle, txele - záležitost. Jen pokud mluvčí říká něco k věci, o které se právě mluví. Při změně tématu použijte nìvingkap
mìkam[mɪ.ˈkam]adp.loc
mezi (mezilehlost, nikoliv součást)
mìn[mɪn]vin.
otáčet se, točit se, rotovat
(na rozdíl od přechodného kìm - otáčet něčím)
mìnyu[ˈmɪn.ju]n.flora
lilie otáčivá (odv. mìn - točit se)
mìso[mɪ.ˈso]adv.loc
pryč, daleko, v dálce (místně)
mll'an[mlˌ.ˈʔan]vtr.
přijmout, akceptovat
mllte[mlˌ.ˈtɛ]vin.
souhlasit
mo[mo]n.loc
ohraničený prostor, mýtina (ve smyslu "něčím ohraničené místo")
Lze přeložit i jako místnost, pokoj
mo a fngä'[mo a fŋæʔ]n.
toaleta, záchod (ve smyslu pozemské toalety)
(uzavřený privátní prostor)
mo a hahaw[mo a ˈha.haw]n.
ložnice
mo a yom[mo a jom]n.
jídelna
mo letrrtrr[mo lɛ.ˈtrˌ.trˌ]n.
obývací pokoj
mo'ara[mo.ˈʔa.ɾa]n.
shromaždiště
též: jméno Disney Theme Parku
Mo'at[ˈmoʔ.at]n.name
ženské jméno, tsahìk klanu Omatikaya
moe[ˈmo.ɛ]pn.
my (dva, bez tebe)
mohe[ˈmo.hɛ]pn.
my dva
my (exklusive, dual) (honorific/ceremonial)
mok[mok]vtr.
doporučit (něco)
mokri[ˈmok.ɾi]n.
hlas
momek[ˈmo.mɛk]adj.
dutý
mong[moŋ]vtr.
záviset na, spoléhat se na (jen ve smyslu “svěřit se pod ochranu někoho/něčeho”, pro význam “úspěch závisí na X” použijte latem ìlä +)
mowan[mo.ˈwan]adj.emot
příjemný (fyzicky nebo smyslově, může mít erotický podtext)
mowar[mo.ˈwaɾ]n.
rada, doporučení
mowar si[mo.ˈwaɾ si]vin.(2,2)
radit, doporučovat (komu - 3. pád)
mowarsiyu[mo.ˈwaɾ.si.ju]n.
rádce, poradce
mrr[mrˌ]num.
pět
mrrtrr[ˈmrˌ.trˌ]n.temp
pracovní týden (všední dny pozemského týdne, PO - PÁ)
mrrve[ˈmrˌ.vɛ]num.
pátý (řadová číslovka)
muiä[mu.ˈi.æ]adj.
správný, férový
mulpxar[mul.ˈpʼaɾ]n.flora
kohoutí hřebínek (jedna z největších Pandorských bylin)
mun'i[mun.ˈʔi]vtr.
řezat, říznout
mune[ˈmu.nɛ]num.
dvě
munsna[ˈmun.sna]n.
pár (něčeho) dosl. množina dvou
muntrr[ˈmun.trˌ]n.temp
víkend (nepracovní dny pozemského týdne, SO + NE)
muntrram[mun.trˌ.ˈam]n.temp
minulý víkend
muntrray[mun.trˌ.ˈaj]n.temp
příští víkend
muntxa[mun.ˈtʼa]adj.sociol
ženatý, vdaná, spojený (s někým na zbytek života - v páru)
muntxa si[mun.ˈtʼa si]vin.
oženit se, vdát se, spojit se (s někým na zbytek života - vytvořit pár)
muntxatan[mun.ˈtʼa.tan]n.famsociol
partner, manžel
muntxate[mun.ˈtʼa.tɛ]n.famsociol
partnerka, manželka
muntxatu[mun.ˈtʼa.tu]n.famsociol
osoba partnera (bez rozlišení pohlaví)
munge[ˈmu.ŋɛ]vtr.
vzít (s sebou)
mungwrr[muŋ.ˈwrˌ]adp.
kromě
muve[ˈmu.vɛ]num.
druhý (řadová číslovka)
muwìntxu[mu.wɪn.ˈtʼu]vtr.(2,3)
uvést, předvést, představit (něco, někoho)