vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

frìp (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): fɾɪp
Czech: kousnout
English: bite
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.5 < Frommer

příklady afixů

fr·am·ìp PST minulý čas
fr·ìm·ìp PST nedávná minulost
fr·ìy·ìp FUT blízká budoucnost
fr·ay·ìp FUT budoucí čas
fr·ol·ìp PFV dokonavý vid
fr·er·ìp IPFV nedokonavý vid
fr·iv·ìp SJV konjunktiv
fr·eiy·ìp LAUD pozitivní postoj mluvčího
fr·äng·ìp PEJ negativní postoj mluvčího