vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ftxozä si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ftʼo.ˈzæ si
Czech: slavit, oslavovat
English: celebrate
zdroj: Frommer (24.07. 2011)
naviteri.org

příklady afixů

ftxozä s·am·i PST minulý čas
ftxozä s·ìm·i PST nedávná minulost
ftxozä s·ìy·i FUT blízká budoucnost
ftxozä s·ay·i FUT budoucí čas
ftxozä s·ol·i PFV dokonavý vid
ftxozä s·er·i IPFV nedokonavý vid
ftxozä s·iv·i SJV konjunktiv
ftxozä s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
ftxozä s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího