vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na W

  Na'vi Czech
walak[ˈwa.lak]adj.emot
energický, aktivní (opak ngong - líný, apatický)
wan[wan]vtr.
skrýt něco, schovat něco (se zvratným infixem w‹äp›an znamená skrýt se, wäpan kxuwä - skrýt se před nebezpečím)
wawe[wa.ˈwɛ]n.
smysl, význam (nikoliv logicky nebo doslova jako ral, ale citově "jaký to má pro tebe smysl?")
way[waj]n.musart
píseň, poezie (way a plltxe - báseň, way a rol - píseň)
way a plltxe[waj a plˌ.ˈtʼɛ]ph.musart
báseň
way a rol[waj a ɾol]ph.musart
píseň
way si[waj si]vin.mus
zpívat (slavnostně, obřadně, na rozdíl od běžného rol - zpívat), pravděpodobně i recitovat (zatím nepotvrzeno)
wayä aylì'u[ˈwa.jæ aj.ˈlɪ.ʔu]ph.musart
slova básně nebo písně
waytelem[ˈwaj.tɛ.lɛm]n.mus
akord
wä+[wæ]adp.mil
proti (ne místně, ale ve smyslu "boj proti někomu")
wäsul[ˈwæ.sul]vin.(2,2)
soutěžit, závodit
odv. wä - proti a tul - běžet, infixy wäs‹1›‹2›‹3›ul
wäte[wæ.ˈtɛ]vtr.(2,2)
přít se, polemizovat, hádat se o něčem (pozor, infixy wät‹1›‹2›‹3›e)
wätu[ˈwæ.tu]n.mil
soupeř, protivník (např. ve hře, nikoliv přímo "nepřítel" - pro toho použijte kxutu)
wätx[wætʼ]vtr.
neumět něco, být špatný v nějaké činnosti (opak fnan)
we'ay[ˈwɛ.ʔaj]adj.gastr
kyselý (ve smyslu chuti)
wem[wɛm]vin.mil
bojovat
wempongu[ˈwɛm.po.ŋu]n.mil
vojenská jednotka, skupina bojovníků (odv. pongu - skupina)
weopx[wɛ.ˈopʼ]n.envir
vlna (na vodní hladině)
wep[wɛp]n.speclw
internet, web (z angl. "web")
weptseng[ˈwɛp.͡tsɛŋ]n.speclw
webová stránka (odv. z angl. "web" a tseng - místo)
wew[wɛw]adj.weather
studený
weyn[wɛjn]vtr.
kreslit, ilustrovat
win[win]adj.
rychlý
win säpi[win sæ.ˈpi]vin.(2,2)
pospíšit si (odv. win - rychlý a s‹äp›i - učinit se. Pozor, infixy win säp‹2›‹3›i, pozice 1 obsazena)
win si[win si]vin.
učinit něco rychlým, spěchat s nějakou činností
wip[wip]adj.gastr
slaný (ve smyslu chuti)
wiya[ˈwi.ja]intj.
sakra! - výraz varování nebo frustrace
wìntxu[wɪn.ˈtʼu]vtr.
ukázat
wìngay[wɪ.ˈŋaj]vtr.(1,1)
dokázat
wo[wo]vtr.
dosáhnout něčeho, dosáhnout na něco, sáhnout pro něco
wok[wok]adj.emot
hlasitý
wokau[wok.ˈa.u]n.mus
trapézový, visutý buben
wotx[wotʼ]n.
celek
wou[ˈwo.u]vin.lw
být úžasný, být ohromující (slangové sloveso, převzaté na’vijskou mládeží z angl. "whoa!")
wrrpa[ˈwrˌ.pa]adv.
venku, venek
wrrpa[ˈwrˌ.pa]n.
venku, venek
wrrza'u[wrˌ.ˈza.ʔu]vin.(2,3)
vyjít
vynořit se, objevit se (odněkud)
wum[wum]adv.
přibližně, zhruba
wur[wuɾ]adj.weather
chladný, chladivý, osvěžující
wutso[ˈwu.͡tso]n.gastr
jídlo (servírované), večeře (ve smyslu jednoho konkrétního jídla, na rozdíl od všeobecného syuve)