vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na W

  Na'vi Czech
plumps/48c86108-40db-464d-a5c8-2c9b9783176b.mp3 walak[ˈwa.lak]adj.emot
energický, aktivní (opak ngong - líný, apatický)
plumps/b439ac58-b4a3-45b7-8240-7ec98ac240ea.mp3 wan[wan]vtr.
skrýt něco, schovat něco (se zvratným infixem w‹äp›an znamená skrýt se, wäpan kxuwä - skrýt se před nebezpečím)
plumps/f2056ba1-8c83-423a-a1de-7d8a06313f9a.mp3 wawe[wa.ˈwɛ]n.
smysl, význam (nikoliv logicky nebo doslova jako ral, ale citově "jaký to má pro tebe smysl?")
plumps/1141324b-fee6-460b-aeb3-62dc2e4a8ec9.mp3 way[waj]n.musart
píseň, poezie (way a plltxe - báseň, way a rol - píseň)
plumps/32a6b80e-50b2-4eb4-aa6d-6f20cb1186a2.mp3 way a plltxe[waj a plˌ.ˈtʼɛ]ph.musart
báseň
plumps/0eaa4ba9-b491-48e2-971a-f68067607ee7.mp3 way a rol[waj a ɾol]ph.musart
píseň
plumps/f1b5fdfa-971c-4522-8db2-f5af1f149d60.mp3 way si[waj si]vin.mus
zpívat (slavnostně, obřadně, na rozdíl od běžného rol - zpívat), pravděpodobně i recitovat (zatím nepotvrzeno)
plumps/89c7353f-30ee-48b2-9469-c62cf5b5ea2a.mp3 wayä aylì'u[ˈwa.jæ aj.ˈlɪ.ʔu]ph.artmus
slova básně nebo písně
plumps/7521d5bb-6771-46c6-b29a-19e3f5505118.mp3 waytelem[ˈwaj.tɛ.lɛm]n.mus
akord
plumps/7b78e967-be76-4feb-bec8-9c9b3064bba8.mp3 wä+[wæ]adp.mil
proti (ne místně, ale ve smyslu "boj proti někomu")
plumps/29d13c2c-799b-4269-88c1-0ef6114807bb.mp3 wäsul[ˈwæ.sul]vin.(2,2)
soutěžit, závodit
odv. wä - proti a tul - běžet, infixy wäs‹1›‹2›‹3›ul
plumps/5304762d-a6ae-4c14-8fba-4b7709b78165.mp3 wäte[wæ.ˈtɛ]vtr.(2,2)
přít se, polemizovat, hádat se o něčem (pozor, infixy wät‹1›‹2›‹3›e)
plumps/8cda0b0a-d906-4a78-80c0-cb8c3956dc92.mp3 wätu[ˈwæ.tu]n.mil
soupeř, protivník (např. ve hře, nikoliv přímo "nepřítel" - pro toho použijte kxutu)
plumps/c5669ef5-22a2-436c-9ede-2653ef9405c1.mp3 wätx[wætʼ]vtr.
neumět něco, být špatný v nějaké činnosti (opak fnan)
plumps/2d668945-c776-444c-9b67-60f87b89a37c.mp3 we'ay[ˈwɛ.ʔaj]adj.gastr
kyselý (ve smyslu chuti)
plumps/33e41b6c-a0b6-4ffe-b328-c932e6a0f020.mp3 wem[wɛm]vin.mil
bojovat
plumps/c03c4a51-a37c-4e75-b8b1-4f1948269f34.mp3 wempongu[ˈwɛm.po.ŋu]n.mil
vojenská jednotka, skupina bojovníků (odv. pongu - skupina)
plumps/508986cd-38b9-4573-b98e-92f035ed598a.mp3 weopx[wɛ.ˈopʼ]n.envir
vlna (na vodní hladině)
plumps/d03aa3d7-c7d7-49c8-84c8-a098308471ee.mp3 wep[wɛp]n.lwspec
internet, web (z angl. "web")
plumps/1add66f9-0f19-4b5f-a0d1-448c32075d2a.mp3 weptseng[ˈwɛp.͡tsɛŋ]n.lwspec
webová stránka (odv. z angl. "web" a tseng - místo)
plumps/9a4b0b20-1576-41da-8f66-a42ed7554b82.mp3 wew[wɛw]adj.weather
studený
plumps/2f113ede-30e8-4987-a2de-ada8f8ec32d7.mp3 weyn[wɛjn]vtr.
kreslit, ilustrovat
plumps/31517c7e-abf8-40a1-ad69-18327306fa51.mp3 win[win]adj.
rychlý
plumps/5718bbdf-bcf1-46cf-af01-01e5985eb454.mp3 win säpi[win sæ.ˈpi]vin.(2,2)
pospíšit si (odv. win - rychlý a s‹äp›i - učinit se. Pozor, infixy win säp‹2›‹3›i, pozice 1 obsazena)
plumps/502c4d7a-8f01-414e-b94b-8e9bba918b6b.mp3 win si[win si]vin.
učinit něco rychlým, spěchat s nějakou činností
plumps/3b76be61-f05c-4853-a1a7-485ba76646ea.mp3 wip[wip]adj.gastr
slaný (ve smyslu chuti)
plumps/f7ac2de0-1303-4127-aecb-ab111f6a231d.mp3 wiya[ˈwi.ja]intj.
sakra! - výraz varování nebo frustrace
plumps/378017dd-19b7-4472-a746-7e624d3bd288.mp3 wìntxu[wɪn.ˈtʼu]vtr.
ukázat
plumps/de4751aa-eee2-4e59-a09c-2dfb77beae6e.mp3 wìngay[wɪ.ˈŋaj]vtr.(1,1)
dokázat
plumps/439ba02b-5f55-4e10-831f-4492086e84f4.mp3 wo[wo]vtr.
dosáhnout něčeho, dosáhnout na něco, sáhnout pro něco
plumps/29038af8-7bd1-488e-98b8-b5a3d76fe417.mp3 wok[wok]adj.emot
hlasitý
plumps/6f230a9d-802b-4517-9b9c-1ab3c22cd54e.mp3 wokau[wok.ˈa.u]n.mus
trapézový, visutý buben
plumps/2936d04b-1c60-48eb-a587-96afa883a3b2.mp3 wotx[wotʼ]n.
celek
plumps/42b9a7e4-edb1-4fca-ad62-b1758d1b15b7.mp3 wou[ˈwo.u]vin.lw
být úžasný, být ohromující (slangové sloveso, převzaté na’vijskou mládeží z angl. "whoa!")
plumps/d3e6fa5f-5b34-4048-82e0-e50072c16b7e.mp3 wrrpa[ˈwrˌ.pa]n.
venku, venek
plumps/bf2c3937-d76e-4796-b3b7-ea9f9a03c06c.mp3 wrrpa[ˈwrˌ.pa]adv.
venku, venek
plumps/4f7724c2-a2a4-4831-b318-02f8c589f439.mp3 wrrza'u[wrˌ.ˈza.ʔu]vin.(2,3)
vyjít
vynořit se, objevit se (odněkud)
plumps/8011cc0f-e8ac-4608-826a-b14390f16f1e.mp3 wum[wum]adv.
přibližně, zhruba
plumps/bbb5082f-73bd-41a2-9e68-70809ad638a6.mp3 wur[wuɾ]adj.weather
chladný, chladivý, osvěžující
plumps/6d88b476-23a0-45dd-a817-a5cd82f524cb.mp3 wutso[ˈwu.͡tso]n.gastr
jídlo (servírované), večeře (ve smyslu jednoho konkrétního jídla, na rozdíl od všeobecného syuve)