vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "objekty / popis objektů"

  Na'vi Czech
flì[flɪ]adj.objnfp
tenký, úzký, hubený (nepoužívat pro osoby)
hafyonga'[ha.ˈfjo.ŋaʔ]adj.objnfp
moudrý
hewne[ˈhɛw.nɛ]adj.objnfp
měkký (jen fyzicky na dotek, pro měkký/tlumený zvuk použijte ’ango)
hìno[hɪ.ˈno]adj.objnfp
detailní, precizní, propracovaný
le'en[lɛ.ˈʔɛn]adj.objnfp
odhadnutý, intuitivní (odv. ’en - odhad, tušení; nepoužívat pro osoby)
letskxe[lɛ.ˈ͡tskʼɛ]adj.obj
kamenný
z kamene
mek[mɛk]adj.objfignfp
prázdný, bezobsažný (fyzicky i přeneseně, např. leioae amek - prázdný/falešný/předstíraný respekt)
reng[ɾɛŋ]adj.objfig
mělký, povrchní (fyzicky i přeneseně - mělká řeka i myšlenka, nepoužívat pro osoby)
säfyep[sæ.ˈfjɛp]n.obj
rukojeť, držadlo
sìlronsem[sɪl.ˈɾon.sɛm]adj.objnfp
chytrý (věc, čin; odv. sìltsan - dobrý, ronsem - mysl, myšlení)
spuwin[ˈspu.win]adj.objnfp
starý, bývalý (jen pro neživotné věci, nepoužívat pro osoby)