vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "objekty / popis objektů"

  Na'vi Czech
plumps/0b0d39c2-c6ad-4ac7-b255-9e3d9862cb24.mp3 flì[flɪ]adj.objnfp
tenký, úzký, hubený (nepoužívat pro osoby)
plumps/4aeb3c26-46e7-4260-bb27-4798451c145e.mp3 hafyonga'[ha.ˈfjo.ŋaʔ]adj.nfpobj
moudrý
plumps/bd7c4ee2-b019-4a48-8c83-b0b2436ffb3c.mp3 hewne[ˈhɛw.nɛ]adj.objnfp
měkký (jen fyzicky na dotek, pro měkký/tlumený zvuk použijte ’ango)
plumps/1a2add70-b1bc-4a85-8c62-33af3b72dc61.mp3 hìno[hɪ.ˈno]adj.objnfp
detailní, precizní, propracovaný
plumps/b3725a3c-f2c1-46cb-bc84-da0eabd71cf2.mp3 le'en[lɛ.ˈʔɛn]adj.objnfp
odhadnutý, intuitivní (odv. ’en - odhad, tušení; nepoužívat pro osoby)
plumps/0f8091bc-2a1d-42a3-98b4-6e13a8d29694.mp3 letskxe[lɛ.ˈ͡tskʼɛ]adj.obj
kamenný
z kamene
plumps/107986a1-781b-4610-b6eb-19e9dfdda7da.mp3 mek[mɛk]adj.fignfpobj
prázdný, bezobsažný (fyzicky i přeneseně, např. leioae amek - prázdný/falešný/předstíraný respekt)
plumps/3cddb71a-36d4-42de-bffa-78c10f8d69d3.mp3 reng[ɾɛŋ]adj.objfig
mělký, povrchní (fyzicky i přeneseně - mělká řeka i myšlenka, nepoužívat pro osoby)
plumps/bfa2d714-0ebe-46de-a438-168709129b74.mp3 säfyep[sæ.ˈfjɛp]n.obj
rukojeť, držadlo
plumps/4f2f75a8-b4fe-4252-bf90-548a97896664.mp3 sìlronsem[sɪl.ˈɾon.sɛm]adj.objnfp
chytrý (věc, čin; odv. sìltsan - dobrý, ronsem - mysl, myšlení)
plumps/7c6f74b6-f740-4c4f-a77b-5784d59d1571.mp3 spuwin[ˈspu.win]adj.objnfp
starý, bývalý (jen pro neživotné věci, nepoužívat pro osoby)