vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na Z

  Na'vi Czech
za'ärìp[za.ˈʔæ.ɾɪp]vtr.(2,3)
táhnout (odv. ’ärìp - hýbat, pohnout)
za'u[ˈza.ʔu]vin.
přijít
za'u nì'eng[ˈza.ʔu nɪ.ˈʔɛŋ]idiom.
sdílet společný zájem, být na stejné úrovni v nějaké činnosti (tsakem ne oeng za’u nì’eng - jsme v tom oba stejně dobří, dosl. "ta činnost k nám přichází na stejné úrovni")
zam[zam]num.
šedesát čtyři (100 v osmičkové soustavě)
zamunge[za.ˈmu.ŋɛ]vtr.(2,3)
přinést, donést (odv. za’u - přijít a munge - vzít s sebou)
zapxì[za.ˈpʼɪ]n.
přední část, předek (obecně, odv. hapxì - součást, část)
zare'[za.ˈɾɛʔ]n.body
čelo (část těla)
zasrìn[za.ˈsɾɪn]vtr.(2,2)comm
půjčit si, zapůjčit si (něco; odv. srìn - dočasně změnit vlastnictví, za’u - přijít; ve smyslu "věci, která dočasně přichází k někomu jinému")
zawng[zawŋ]vin.
křičet, ječet, vykřiknout
zawprrte'[zaw.ˈprˌ.tɛʔ]vin.(1,1)
být radostný, příjemný, potěšující (váže se s předložkou ne)
zawr[zawɾ]n.
zvířecí hlas
zvířecí řev, skřek
zäfi[ˈzæ.fi]adj.
upravený, ochočený, modifikovaný
zekwä[ˈzɛk.wæ]n.body
prst na ruce (prst na noze je venzek)
zel[zɛl]conj.
tak, tehdy (alternativa tsakrr pro vyjádření nereálné či neuskutečnitelné podmínky, používá se výhradně v kombinaci s zun)
zene[ˈzɛ.nɛ]vinm.
muset
zenke[ˈzɛn.kɛ]vinm.(1,1)
nesmět (výslovnost zengke, zkrácený tvar od zene ke, pozor - atypické infixy z‹1›‹2›en‹3›ke. Za infixy ‹uy› a ‹ats› v pozici ‹3› zůstává "e" nezkrácené: zen‹uy›eke, zen‹ats›eke)
zerok[ˈzɛ.ɾok]vtr.
pamatovat si, vzpomenout / vzpomínat si
zeswa[ˈzɛ.swa]n.flora
tráva
zeswavi[ˈzɛ.swa.vi]n.flora
stéblo trávy
zet[zɛt]vtr.
nakládat, zacházet s kým, čím
vyjádřit postoj ke komu, čemu
Používá se v kombinaci s pxel (nikoliv na)
zey[zɛj]adj.
odlišný, speciální, zvláštní (synonymum keteng, ale se silnějším významem)
zeyko[zɛj.ˈko]vtr.(2,2)
uzdravovat (léčit) někoho, opravovat něco (tvar zo - způsobit, aby něco bylo v pořádku)
zeykup[zɛj.ˈkup]vtr.(2,2)
nechat spadnout (záměrně, úmyslně)
zir[ziɾ]n.
struktura povrchu, omak, hmatový vjem
vlastnost vnímaná hmatem - např. drsnost, hladkost
zize'[zi.ˈzɛʔ]n.fauna
pekelná vosa, pandorský sršeň
zìm[zɪm]vtr.
cítit (jen dotykem, hmatem; podobně jako tìng zekwä, ale neúmyslně)
zìma'uyu[zɪ.ˈma.ʔu.ju]n.
nováček, nově příchozí (obrazně "někdo, kdo právě dorazil na scénu")
zìmtswo[ˈzɪm.͡tswo]n.
hmat (dosl. schopnost cítit hmatem)
zìsìkrr[ˈzɪ.sɪ.krˌ]n.temp
roční období (odv. zìsìt - rok a krr - čas)
zìsìt[ˈzɪ.sɪt]n.temp
rok
zìsìtay[zɪ.sɪ.ˈtaj]adv.temp
příští rok
zìsìtsaltrr[zɪ.sɪt.ˈsal.trˌ]n.
výročí, jubileum
zìtsaltrr[zɪt.ˈsal.trˌ]n.
výročí, jubileum (hovorově)
zo[zo]vin.
být v pořádku, být neporušený, být takový jak je očekáváno - jak je to přirozené (ve fyzickém smyslu, na rozdíl od všeobecného fpom)
zola'u nìprrte'[zo.ˈla.ʔu nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]oth.idiom
vítej, buď vítán (odv. z‹ol›a’u - přišel a nìprrte’ - radostně)
zong[zoŋ]vtr.
chránit, zachránit, bránit
zongtseng[ˈzoŋ.͡tsɛŋ]n.
úkryt, útočiště, bezpečné místo (slož.sl. ze zong - chránit a tseng - místo)
zoplo[zop.ˈlo]n.
urážka
zoplo si[zop.ˈlo si]vin.(2,2)
urazit (koho-3.pád)
zoslu[ˈzo.slu]vin.(2,2)
uzdravovat se, opravovat se (odv. zo - být v pořádku, slu - stát se, infixy zosl‹1›‹2›‹3›u)
zum[zum]n.
věc, objekt
(fyzický nebo hmatatelný)
zun[zun]conj.
kdyby (alternativa txo pro podmínky nereálné či neuskutečnitelné, používá se výhradně v kombinaci s zel)
zup[zup]vin.
padat, spadnout, upadnout
zusawkrr[zu.ˈsaw.krˌ]n.temp
budoucnost (slož.sl. z z‹us›a’u - přicházející a krr - čas)