vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na Z

  Na'vi Czech
plumps/1daacdd1-122d-4a46-95e3-c0128ab173e6.mp3 za'ärìp[za.ˈʔæ.ɾɪp]vtr.(2,3)
táhnout (odv. ’ärìp - hýbat, pohnout)
plumps/c848e8f5-c61f-4b72-bb32-d8113b89a8c9.mp3 za'u[ˈza.ʔu]vin.
přijít
plumps/c15c3ba2-5709-421c-b318-1910be4c5b4a.mp3 za'u nì'eng[ˈza.ʔu nɪ.ˈʔɛŋ]idiom.
sdílet společný zájem, být na stejné úrovni v nějaké činnosti (tsakem ne oeng za’u nì’eng - jsme v tom oba stejně dobří, dosl. "ta činnost k nám přichází na stejné úrovni")
plumps/4c232781-083e-4414-8bc2-e7b1815c72c0.mp3 zam[zam]num.
šedesát čtyři (100 v osmičkové soustavě)
plumps/4553c133-d0f8-4920-9797-4ffbbe8ef416.mp3 zamunge[za.ˈmu.ŋɛ]vtr.(2,3)
přinést, donést (odv. za’u - přijít a munge - vzít s sebou)
plumps/6ef33a67-a9dc-4f06-89fd-d70d5f51cf86.mp3 zapxì[za.ˈpʼɪ]n.
přední část, předek (obecně, odv. hapxì - součást, část)
plumps/2d092979-d552-450c-933d-53c4a14db760.mp3 zare'[za.ˈɾɛʔ]n.body
čelo (část těla)
plumps/3176cb26-07a0-4b46-8d26-6ffcccbbb978.mp3 zasrìn[za.ˈsɾɪn]vtr.(2,2)comm
půjčit si, zapůjčit si (něco; odv. srìn - dočasně změnit vlastnictví, za’u - přijít; ve smyslu "věci, která dočasně přichází k někomu jinému")
plumps/2ef6e917-2190-4b6f-ba75-f72cc52434e2.mp3 zawng[zawŋ]vin.
křičet, ječet, vykřiknout
plumps/371b6c04-7f41-493a-959a-251dc796d114.mp3 zawprrte'[zaw.ˈprˌ.tɛʔ]vin.(1,1)
být radostný, příjemný, potěšující (váže se s předložkou ne)
plumps/c761a7ae-fe22-4ad3-b580-b3fdfc968783.mp3 zawr[zawɾ]n.
zvířecí hlas
zvířecí řev, skřek
plumps/18f93a6b-dd52-4c2a-b961-8e03c5f8526e.mp3 zäfi[ˈzæ.fi]adj.
upravený, ochočený, modifikovaný
plumps/d4b17756-a632-418e-b998-c2ba24314969.mp3 zekwä[ˈzɛk.wæ]n.body
prst na ruce (prst na noze je venzek)
plumps/b6ad4392-ef00-44c1-a344-e4aeba5a9713.mp3 zel[zɛl]conj.
tak, tehdy (alternativa tsakrr pro vyjádření nereálné či neuskutečnitelné podmínky, používá se výhradně v kombinaci s zun)
plumps/a60cbafb-492f-47f5-bf23-b1df9575e32a.mp3 zene[ˈzɛ.nɛ]vinm.
muset
plumps/fa7a95c3-b67d-45ca-b739-a12d899dd4c1.mp3 zenke[ˈzɛn.kɛ]vinm.(1,1)
nesmět (výslovnost zengke, zkrácený tvar od zene ke, pozor - atypické infixy z‹1›‹2›en‹3›ke. Za infixy ‹uy› a ‹ats› v pozici ‹3› zůstává "e" nezkrácené: zen‹uy›eke, zen‹ats›eke)
plumps/5dabf82e-b7f2-43bb-b8df-84007d97fe9d.mp3 zerok[ˈzɛ.ɾok]vtr.
pamatovat si, vzpomenout / vzpomínat si
plumps/b50c5b14-6067-43f5-b689-39e90aa80b77.mp3 zeswa[ˈzɛ.swa]n.flora
tráva
plumps/391d44dc-541e-41d9-a29b-bf76b2ba5a81.mp3 zeswavi[ˈzɛ.swa.vi]n.flora
stéblo trávy
plumps/ec0660c8-7050-42f0-a07f-9b8821f37c27.mp3 zet[zɛt]vtr.
nakládat, zacházet s kým, čím
vyjádřit postoj ke komu, čemu
Používá se v kombinaci s pxel (nikoliv na)
plumps/26d1d7fb-ef5e-48be-83a2-4ce9fe8ec0d4.mp3 zey[zɛj]adj.
odlišný, speciální, zvláštní (synonymum keteng, ale se silnějším významem)
plumps/05007f20-7797-44a3-be29-1f4468b18ef6.mp3 zeyko[zɛj.ˈko]vtr.(2,2)
uzdravovat (léčit) někoho, opravovat něco (tvar zo - způsobit, aby něco bylo v pořádku)
plumps/e0772263-d25b-479f-af71-d52d6f4501e6.mp3 zeykup[zɛj.ˈkup]vtr.(2,2)
nechat spadnout (záměrně, úmyslně)
plumps/7d63ae40-18e8-4efd-83ba-03eb8e792eaf.mp3 zir[ziɾ]n.
struktura povrchu, omak, hmatový vjem
vlastnost vnímaná hmatem - např. drsnost, hladkost
plumps/855acf93-3b16-4dd7-b921-4b95bc15a770.mp3 zize'[zi.ˈzɛʔ]n.fauna
pekelná vosa, pandorský sršeň
plumps/eb78156a-ae92-4bb5-a863-71635cf8b219.mp3 zìm[zɪm]vtr.
cítit (jen dotykem, hmatem; podobně jako tìng zekwä, ale neúmyslně)
plumps/c23b0072-022f-4c99-bc5d-3e3c61df02ac.mp3 zìma'uyu[zɪ.ˈma.ʔu.ju]n.
nováček, nově příchozí (obrazně "někdo, kdo právě dorazil na scénu")
plumps/a53794a6-62e3-4c52-9ec5-94cd1fff1fc8.mp3 zìmtswo[ˈzɪm.͡tswo]n.
hmat (dosl. schopnost cítit hmatem)
plumps/25c2bd9f-60cd-47ab-a548-a81d7f07b097.mp3 zìsìkrr[ˈzɪ.sɪ.krˌ]n.temp
roční období (odv. zìsìt - rok a krr - čas)
plumps/88703d54-a617-448a-aa0a-a00ce0b2318e.mp3 zìsìt[ˈzɪ.sɪt]n.temp
rok
plumps/1fc459f9-91d4-4f2d-afe0-5e313a78286c.mp3 zìsìtay[zɪ.sɪ.ˈtaj]adv.temp
příští rok
plumps/163ea168-b359-47f3-a59a-647a5e2fc0c1.mp3 zìsìtsaltrr[zɪ.sɪt.ˈsal.trˌ]n.
výročí, jubileum
plumps/229aa711-16b6-44f3-b7be-d4ec956756ca.mp3 zìtsaltrr[zɪt.ˈsal.trˌ]n.
výročí, jubileum (hovorově)
plumps/82c7fddc-2b5d-47cf-9450-85a77d006620.mp3 zo[zo]vin.
být v pořádku, být neporušený, být takový jak je očekáváno - jak je to přirozené (ve fyzickém smyslu, na rozdíl od všeobecného fpom)
plumps/d805b827-d611-4994-9e51-a6a23a6aefc6.mp3 zola'u nìprrte'[zo.ˈla.ʔu nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]oth.idiom
vítej, buď vítán (odv. z‹ol›a’u - přišel a nìprrte’ - radostně)
plumps/9a14ef58-6177-4971-95c5-4c4cfb68d5c7.mp3 zong[zoŋ]vtr.
chránit, zachránit, bránit
plumps/924ea808-f176-41f0-99a7-da0d63476e78.mp3 zongtseng[ˈzoŋ.͡tsɛŋ]n.
úkryt, útočiště, bezpečné místo (slož.sl. ze zong - chránit a tseng - místo)
plumps/59f64d32-9870-4be8-b966-6f7b786ea4ff.mp3 zoplo[zop.ˈlo]n.
urážka
plumps/6600294b-31e8-437a-9e70-0ea77a95369c.mp3 zoplo si[zop.ˈlo si]vin.(2,2)
urazit (koho-3.pád)
plumps/5e20303f-a38b-4cba-8f92-112b6c475ad1.mp3 zoslu[ˈzo.slu]vin.(2,2)
uzdravovat se, opravovat se (odv. zo - být v pořádku, slu - stát se, infixy zosl‹1›‹2›‹3›u)
plumps/6ea485cd-d73e-4ef0-ae85-428638610310.mp3 zum[zum]n.
věc, objekt
(fyzický nebo hmatatelný)
plumps/32b3632e-127a-43ba-9b43-5dc014fc85e3.mp3 zun[zun]conj.
kdyby (alternativa txo pro podmínky nereálné či neuskutečnitelné, používá se výhradně v kombinaci s zel)
plumps/248e450e-334c-4c49-9da1-009650b8328f.mp3 zup[zup]vin.
padat, spadnout, upadnout
plumps/1c0a4b0d-1cf2-47ae-951c-ec67bcf7ce98.mp3 zusawkrr[zu.ˈsaw.krˌ]n.temp
budoucnost (slož.sl. z z‹us›a’u - přicházející a krr - čas)