vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fyel (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): fjɛl
Czech: utěsnit, zalepit, udělat něco nepropustným, zapečetit
jen ve fyzickém, ne přeneseném smyslu
English: seal
cement
make impervious
(make something tight and secure, so that it is unlikely (or at least not intended) to be broken)
zdroj: Frommer (19 Jun 2012)
naviteri.org

příklady afixů

fy·am·el PST minulý čas
fy·ìm·el PST nedávná minulost
fy·ìy·el FUT blízká budoucnost
fy·ay·el FUT budoucí čas
fy·ol·el PFV dokonavý vid
fy·er·el IPFV nedokonavý vid
fy·iv·el SJV konjunktiv
fy·ei·el LAUD pozitivní postoj mluvčího
fy·äng·el PEJ negativní postoj mluvčího