vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

flä (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): flæ plumps/3aa4dc95-3723-4385-88ad-57c4450fd396.mp3
Czech: uspět
English: succeed
be successful
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.718

příklady afixů

fl·am·ä PST minulý čas
fl·ìm·ä PST nedávná minulost
fl·ìy·ä FUT blízká budoucnost
fl·ay·ä FUT budoucí čas
fl·ol·ä PFV dokonavý vid
fl·er·ä IPFV nedokonavý vid
fl·iv·ä SJV konjunktiv
fl·ei·ä LAUD pozitivní postoj mluvčího
fl·äng·ä PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze

příbuzná slova

säflä úspěch (jen ve smyslu jedné úspěšné akce, pro všeobecné slovo “úspěch” použijte tìflä)
tìflä úspěch (jen všeobecně, pro jednu konkrétní úspěšnou událost použijte säflä)
tìkxey si chybovat, udělat blbost, zkazit něco (nepřechodné)