vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fwew (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): fwɛw plumps/c29b9956-7eb0-47a6-a6db-6717b56eb51e.mp3
Czech: hledat (něco), pátrat (po něčem)
English: look for
seek
search
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.5 < Frommer

příklady afixů

fw·am·ew PST minulý čas
fw·ìm·ew PST nedávná minulost
fw·ìy·ew FUT blízká budoucnost
fw·ay·ew FUT budoucí čas
fw·ol·ew PFV dokonavý vid
fw·er·ew IPFV nedokonavý vid
fw·iv·ew SJV konjunktiv
fw·ei·ew LAUD pozitivní postoj mluvčího
fw·äng·ew PEJ negativní postoj mluvčího