vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na L

  Na'vi Czech
plumps/a06cf6c4-5684-420c-b38e-e466b6ecbedb.mp3 lafyon[la.ˈfjon]adj.nfopers
moudrý
plumps/1afa6745-4954-42a6-ba84-004cb615470e.mp3 lahe[ˈla.hɛ]adj.
jiný, ostatní
plumps/e2d32e92-bcc5-49b9-b2a2-99b71a48fdf9.mp3 lal[lal]adj.nfp
starý, zastaralý (ne pro osoby, opak mip - nový)
opotřebovaný - pro věci podléhající opotřebení
plumps/e54c1117-3de6-49dc-9022-83fcebbb359e.mp3 lam[lam]vin.
zdát se, připadat
plumps/009aba83-c028-4259-ae74-cf7a4fd24a34.mp3 lam oer[lam ˈo.ɛɾ]oth.
zdá se mi
připadá mi
plumps/e6193f2f-2add-4b5d-b645-8c29dff37148.mp3 lanay'ka[la.ˈnajʔ.ka]n.fauna
oštěpoun hrozivý
plumps/4a2faad7-4d3d-44d3-ba14-262d76d65be3.mp3 lang[laŋ]vtr.
prověřit
prozkoumat (něco neznámého, bez očekávání konkrétních výsledků)
plumps/f4bba40e-aeda-4121-aad8-d287e4bda997.mp3 lapo[ˈla.po]pn.
někdo jiný (odv. po - on, lahe - ostatní)
plumps/571180da-e48c-4bab-9b62-54fd306e4e4e.mp3 laro[ˈla.ɾo]adj.
čistý
plumps/aa1eea73-6c61-4288-9469-5ffe01867649.mp3 laro si[ˈla.ɾo si]vin.(2,2)
očistit (obecně)
plumps/8be69b8a-f6d3-4699-b57b-84af0dc20d9b.mp3 latem[ˈla.tɛm]vin.
podléhat změně (l‹eyk›atem - sloveso p. měnit něco, l‹äp›‹eyk›atem - měnit se)
plumps/fc3c90f5-f86b-476d-8c54-58e52f465e2d.mp3 latsi[la.ˈ͡tsi]v.
držet krok s někým, stačit někomu (fyzicky i přeneseně)
plumps/42169302-2468-42ec-96aa-209e89269d1c.mp3 law[law]adj.
jasný, jistý (ve smyslu "je jasné že...", "je jisté že...")
plumps/6f6c132c-4030-4128-b7d4-80f512683626.mp3 law si[law si]vin.
objasnit, vysvětlit
plumps/ed2ff261-7a5d-4c88-8888-219b2496d6cf.mp3 lawk[lawk]vtr.
mluvit, bavit se, diskutovat (o něčem)
plumps/888a7230-9601-45cd-a098-1762ec6a4c6b.mp3 lawnol[ˈlaw.nol]n.
velká radost
plumps/5a6bebf4-b8ec-4b9d-b018-0cfd2f9dbc7e.mp3 lawr[lawɾ]n.mus
melodie, nápěv
plumps/32e93af1-4d12-406f-adfc-c06f163e44bf.mp3 layompin[la.ˈjom.pin]n.col
černá (barva)
plumps/ad162ebd-317a-4357-b553-4514a4bac7c4.mp3 layon[la.ˈjon]adj.col
černý
plumps/0d451184-8a9c-459e-9845-59538adadaaf.mp3 lätxayn[læ.ˈtʼajn]vtr.mil
porazit někoho v boji, podmanit si někoho
plumps/c3afe3aa-2380-4965-9a11-5c917ebafc95.mp3 le'al[lɛ.ˈʔal]adj.
plýtvavý, marnotratný, nehospodárný (nepoužívat pro osoby)
plumps/4fa16bd4-fe3a-4795-8247-f9d39163b7a1.mp3 le'aw[lɛ.ˈʔaw]adj.
jediný, jedinečný
plumps/82cf537f-de7f-44d6-ad00-825bce8fa220.mp3 le'awtu[lɛ.ˈʔaw.tu]adj.
sám
osamělý
osamocený
plumps/b3725a3c-f2c1-46cb-bc84-da0eabd71cf2.mp3 le'en[lɛ.ˈʔɛn]adj.objnfp
odhadnutý, intuitivní (odv. ’en - odhad, tušení; nepoužívat pro osoby)
plumps/3d3df8b7-d64d-4009-946e-f4c997713f66.mp3 lefkrr[lɛ.ˈfkrˌ]adj.
nynější, současný, aktuální (odv. fìkrr - tento čas)
plumps/34f7e2c6-5f58-46cd-ae55-cb2446f399b3.mp3 lefnelan[lɛ.ˈfnɛ.lan]adj.pers
samčí (mužský)
plumps/1d2e22ce-f665-4203-b164-851f4e7f053b.mp3 lefnele[lɛ.ˈfnɛ.lɛ]adj.pers
samičí (ženský)
plumps/46241df2-f20b-4115-b2e8-891cc4406561.mp3 lefngap[lɛ.ˈfŋap]adj.
kovový
plumps/f0e0b84d-1716-4a7f-aed9-3320fd174b0f.mp3 lefpom[lɛ.ˈfpom]adj.
šťastný, příjemný, veselý (nepoužívat pro osoby)
plumps/1234b1ac-54d6-45b0-828c-9b47b65b52f7.mp3 lefpomron[lɛ.fpom.ˈɾon]adj.nfo
zdravý (duševně)
jen pro osoby - jinak použijte fpomronga’
plumps/1eec5d0a-37a6-4188-8d6e-dc4e824c4818.mp3 lefpomtokx[lɛ.fpom.ˈtokʼ]adj.
zdravý (fyzicky)
plumps/43366a1a-66f2-4c30-b3a3-e8f7db2e641a.mp3 lehawmpam[lɛ.ˈhawm.pam]adj.
hlučný, lomozný (produkující nadměrný hluk)
plumps/834abf84-21e9-4a36-8410-093bbefa3903.mp3 lehawng[lɛ.ˈhawŋ]adj.
přílišný, nadměrný
plumps/31e1759b-7c27-43b4-82c2-f8eec77ef4a9.mp3 lehawngkrr[lɛ.ˈhawŋ.krˌ]adj.temp
pozdní, opožděný
plumps/6dd824b1-dc1f-458a-aaa1-ca60b462dfbc.mp3 lehìpey[lɛ.ˈhɪ.pɛj]adj.
váhavý, váhající
otálející
zdráhající se
plumps/1d32be82-2fc8-47dc-b11d-1500ebb7b616.mp3 lehoan[lɛ.ˈho.an]adj.
pohodlný, komfortní
plumps/5cdbe64f-0ea4-4200-bd96-b6864e9ee788.mp3 lehrrap[lɛ.ˈhrˌ.ap]adj.
nebezpečný
plumps/1f0d3d3a-c81b-43f6-a0ad-49c485da24a4.mp3 leioae[lɛ.i.o.ˈa.ɛ]n.sociol
respekt, uznání
plumps/95bb6962-6fed-4a49-97f0-80120fb6b610.mp3 leioae si[lɛ.i.o.ˈa.ɛ si]vin.sociol
respektovat, uznat (něco nebo někoho - 3.pád)
plumps/5b2e72c3-1c59-4093-9f6c-1136d404d6af.mp3 lek[lɛk]vtr.
řídit se (někým/něčím)
poslouchat někoho (přeneseně)
dodržovat (pravidla, nařízení)
plumps/df365761-c77f-47de-8b7e-b159bd6d2e55.mp3 lekin[lɛ.ˈkin]adj.
nezbytný, nutný, potřebný
plumps/ec9ab1a5-d0c2-43b1-8cbb-9d0fc1e5029a.mp3 lekoren[lɛ.ko.ˈɾɛn]adj.
zákonný, pravidla dodržující (odv. koren - pravidlo)
plumps/65bdcb74-0d03-4447-8437-a7a065a425b6.mp3 lekye'ung[lɛk.ˈjɛ.ʔuŋ]adj.
šílený (odv. keye’ung - šílenství, vypuštěno "e")
plumps/70cf57e4-2dae-4ee7-9778-abfb2cd2e83a.mp3 lelì'fya[lɛ.ˈlɪʔ.fja]adj.ling
jazykový, týkající se jazyka
plumps/845f0997-1778-4d01-84e6-ce95e8052a69.mp3 lemrey[lɛm.ˈɾɛj]adj.
přežívající (o někom kdo přežil nebezpečnou událost, odv. emrey - přežít)
plumps/fff373c3-aa6a-4d70-a866-71027cd473d6.mp3 lemweypey[lɛm.ˈwɛj.pɛj]adj.
trpělivý (odv. maweypey - být trpělivý)
plumps/39325073-4d92-489a-bcc5-c4546e0dbd35.mp3 len[lɛn]vin.
stát se, nastat, přihodit se (o události, nikoliv stát se něčím)
plumps/8c1e7623-3f38-4f42-afce-bbab1f46626d.mp3 leNa'vi[lɛ.ˈnaʔ.vi]adj.sociolling
na’vijský, týkající se lidu
plumps/b7706165-887e-4222-a28b-0ac3965d5d49.mp3 leno[lɛ.ˈno]adj.persnfo
důkladný, věnující se detailům (o osobě)
plumps/fd2e6de7-e608-4d3e-b8b9-4aa7d208fbd4.mp3 lenomum[lɛ.ˈno.mum]adj.
zvědavý (odv. newomum - být zvědavý)
plumps/c66c8396-3612-48fa-ab6c-66d8b7737b55.mp3 lenrra[lɛ.ˈnrˌ.a]adj.emot
hrdý, pyšný (v pozitivním smyslu)
pocit hrdosti na jinou osobu
plumps/d9d52fbb-8145-4bac-becf-9b46bf249fda.mp3 lepay[lɛ.ˈpaj]adj.
mokrý, promočený, nasycený vodou (nikoliv jen "vlhký" - v tom případě použijte paynga’)
plumps/add136a9-dc0a-478a-bff2-c4f379aeeb55.mp3 lepwopx[lɛp.ˈwopʼ]adj.weather
zpola zatažený, polojasný (stav počasí)
plumps/06bf36df-e415-44cc-9d23-374e43bb729b.mp3 ler[lɛɾ]adj.
plynulý
hladký
stabilní, trvalý
(ve smyslu hladkého a plynulého pohybu)
plumps/06fd684e-7814-4a93-ae53-27e8bd579594.mp3 lereyfya[lɛ.ˈɾɛj.fja]adj.sociol
kulturní
plumps/6d4f8c3c-c505-4212-b0fd-13367ed9c238.mp3 lerìk[lɛ.ˈɾɪk]adj.envirflora
listový, listnatý
plumps/dd45d302-19a2-42c9-aa34-68c9fa6004c4.mp3 lerìn[lɛ.ˈɾɪn]adj.
dřevěný
ze dřeva
plumps/2616ec8f-b7f6-4197-b466-6670c5bce8bb.mp3 leronsrel[lɛ.ˈɾon.sɾɛl]adj.
fiktivní, imaginární, pomyslný (odv. ronsrelngop - představit si)
plumps/e47e378d-c185-423f-bfe0-50a194c4fa0c.mp3 lertu[ˈlɛɾ.tu]n.
kolega, spolupracovník
plumps/4ec2890f-fab1-4355-8dd2-dbb806bf4e4e.mp3 lesar[lɛ.ˈsaɾ]adj.
užitečný
plumps/9a13f867-83a4-44a1-944d-15e2b1fcf1ac.mp3 lesar si[lɛ.ˈsaɾ si]vin.(2,2)
být užitečný
hodit se
přijít vhod
plumps/b1db09f5-7fa0-4481-8640-1afa9a48b612.mp3 leskxir[lɛ.ˈskʼiɾ]adj.milhunt
zraněný, poraněný (odv. skxir - rána, zranění)
plumps/79ce094e-4c9d-41fa-ac02-9fa6e1e75876.mp3 lesnonrra[lɛ.sno.ˈnrˌ.a]adj.emot
pyšný (v negativním smyslu)
sebestředný, arogantní
plumps/bde778f0-0164-4dcd-b489-3495e2efb485.mp3 lesngä'i[lɛ.ˈsŋæ.ʔi]adj.
originální, původní (ve smyslu "vzorový, první z mnoha, prototyp")
plumps/48ea030c-7955-40e9-96a5-09d2d5f3058f.mp3 leso'ha[lɛ.ˈsoʔ.ha]adj.emotnfopers
nadšený, zapálený pro něco, dychtivý něco dělat (jen pro osoby)
plumps/d1e46d1d-6619-478b-b278-6a70f16f4fd3.mp3 letam[lɛ.ˈtam]adj.
dostatečný, dostačující
plumps/415d1df3-25ca-4d10-af71-6bfbc4c28c05.mp3 letokx[lɛ.ˈtokʼ]adj.
tělesný, fyzický
plumps/ecb53afd-eec5-4296-bbe4-d90df0fa1fe7.mp3 letrr[lɛ.ˈtrˌ]adj.temp
denní, každodenní
plumps/454b46b2-ee76-47d2-a3aa-4c4ed82035f2.mp3 letrrtrr[lɛ.ˈtrˌ.trˌ]adj.temp
obyčejný, běžný, rutinní
plumps/41fef7d8-5e25-4b38-a01f-f8482c9fbeaf.mp3 letwan[lɛt.ˈwan]adj.emot
záludný, prohnaný, vychytralý (o osobě)
odv. tute - osoba a wan - skrýt
plumps/3212a819-16e3-4050-9e23-4b1e09c83204.mp3 letsim[lɛ.ˈ͡tsim]adj.
originální, původní (ve smyslu "z ničeho neodvozený")
odv. tsim - pramen, zdroj
plumps/0f8091bc-2a1d-42a3-98b4-6e13a8d29694.mp3 letskxe[lɛ.ˈ͡tskʼɛ]adj.obj
kamenný
z kamene
plumps/187703bc-0e41-4a31-940c-ad9e7bd732c8.mp3 letsranten[lɛ.ˈ͡tsɾan.tɛn]adj.
důležitý, významný
plumps/3f2cd0dc-9c7a-4806-9087-4697705ebdd7.mp3 letsunslu[lɛ.ˈ͡tsun.slu]adj.
možný (slož.sl. z tsun - moci a slu - stát se)
plumps/0189452f-ee2f-4df0-bc74-8828d20e9c7d.mp3 letswal[lɛ.ˈ͡tswal]adj.nfo
mocný, silný (jen pro osoby)
plumps/bbda50b8-45dd-492f-aa27-cdd3de1f14ae.mp3 letxi[lɛ.ˈtʼi]adj.
uspěchaný, frenetický
plumps/6e0bda01-765e-4dc3-bf09-e937fdda3adf.mp3 letxiluke[lɛ.ˈtʼi.lu.kɛ]adj.
neuspěchaný, rozvážný
plumps/2a3ed6c4-783d-4922-9e07-a221149c49a3.mp3 lew[lɛw]n.
poklice, kryt, víko
plumps/630528d3-4267-4650-a902-75275b234f58.mp3 lew säpi[lɛw sæ.ˈpi]vin.(2,2)
zakrýt se, přikrýt se (sebe sama)
plumps/da507996-b8a8-44ea-b43d-ba7dcb19dcbf.mp3 lew si[lɛw si]vin.
zakrýt, pokrýt
plumps/b64c3083-03a8-495c-92b6-e4aa8a620271.mp3 lewäte[lɛ.wæ.ˈtɛ]adj.emot
protivný, hašteřivý, popudlivý (o osobě, odv. wäte - hádat se)
plumps/e2cacbf2-7dee-4bbb-aa43-a80f7224dbf7.mp3 leweopx[lɛ.wɛ.ˈopʼ]adj.
vlnitý, zvlněný, vlnovitý (jako vlny na hladině vody)
plumps/d3c712c7-a023-4de3-878d-91391b4a77cc.mp3 ley[lɛj]vin.
mít hodnotu
být cenný
stát za něco (v pozitivním smyslu)
plumps/5f9cbd19-ae1a-44e5-92c9-ee156e1cf47f.mp3 leyapay[lɛ.ˈja.paj]adj.weather
zamlžený, mlhavý (stav počasí)
plumps/09cbfe99-c931-41d1-81c4-b559cec1b606.mp3 leye'krr[lɛ.ˈjɛʔ.krˌ]adj.temp
časný, raný
plumps/bdf9c08b-5c76-402b-9884-71d6d211b5d7.mp3 leyewla[lɛ.ˈjɛw.la]adj.
neuspokojivý
nesplňující očekávání
plumps/8fff8b84-4ca2-42e7-b1e8-a5bf61aede90.mp3 leym[lɛjm]vin.
křičet
řvát
volat
plumps/54945398-59bd-4e59-b1f7-926293bb3efa.mp3 leymfe'[lɛjm.ˈfɛʔ]vin.(1,1)
stěžovat si
plumps/ded9ce19-5a9f-4237-b9f5-d81ed9b6c989.mp3 leymkem[lɛjm.ˈkɛm]vin.(1,1)
protestovat, ohrazovat se
plumps/e3644e6a-6e14-4687-bba9-4b693fe425f2.mp3 leyn[lɛjn]vtr.
opakovat, udělat znovu (nějakou činnost)
plumps/4541f21d-42bb-481e-8bee-c0c9650e3147.mp3 lezeswa[lɛ.ˈzɛ.swa]adj.flora
travnatý
plumps/af7898f2-34bf-4c93-a816-91b540ce1a82.mp3 li[li]adv.
už, již (má též opačný význam: ke li - ještě ne, zatím ne; v tom případě vyžaduje vícenásobný zápor, např. po ke li ke zola’u - on zatím nepřišel)
v kombinaci s rozkazovacím slovesem značí naléhavost rozkazu, nutnost jeho okamžitého vykonání
no tak jo, asi ano, dejme tomu (vyhýbavý a nejednoznačný souhlas)
plumps/4aa2076b-3b20-45a4-b923-3e12c22c785c.mp3 lie[ˈli.ɛ]n.
zkušenost, zážitek
plumps/d7e11ca4-3a8d-48b3-a26f-2b010e02d1a7.mp3 lie si[ˈli.ɛ si]vin.(2,2)
získat zkušenost
zažít
plumps/73782db0-2d21-421b-9a78-efce764658af.mp3 lini[ˈli.ni]n.fauna
mládě (obecně jakéhokoliv zvířete či hmyzu)
plumps/ed88267f-89b0-43cb-b8ce-3ba91ee3bc7f.mp3 lisre+[ˈli.sɾɛ]adp.temp
nejpozději do (odv. li - už a sre + - před; sre je možné použít jako příponu: li trraysre - do zítřka)
plumps/a6be7e8f-6b90-4e49-acc8-05dd79ae37c8.mp3 liswa[li.ˈswa]n.
výživa, potrava
plumps/f0e3411c-7e72-444c-90d7-ef4779d6daa1.mp3 liswa si[li.ˈswa si]vin.(2,2)
živit
poskytovat potravu
plumps/f4ee76ae-df32-4808-8b0d-41632be6fc09.mp3 litx[litʼ]adj.
ostrý (jen pro ostří, čepel; na rozdíl od pxi - jen pro hrot, špičku)
plumps/111e4169-43d9-4e2d-8a7f-65ffbf5a7d37.mp3 lì'fya[ˈlɪʔ.fja]n.ling
řeč, jazyk (odv. lì’u - slovo, fya - způsob)
plumps/34023c2d-3b33-4e20-afe0-682085b5bd96.mp3 lì'fyaolo'[ˈlɪʔ.fja.o.ˈloʔ]n.ling
skupina osob hovořících stejným jazykem
odv. lì’fya - jazyk, řeč a olo’ - klan
plumps/76526ef8-a2bb-4ae0-a4a9-eda09ff040e3.mp3 lì'fyavi[ˈlɪʔ.fja.vi]n.
výraz v jazyce, idiom (dosl. část jazyka)
plumps/90bbb742-125f-403c-8bc9-477b6cd4773f.mp3 lì'kong[ˈlɪʔ.koŋ]n.ling
slabika
plumps/9dee85df-b2f6-4547-ac3a-bb879d0f8098.mp3 Lì'ona[lɪ.ʔo.na]n.name
jméno klanu
plumps/fa97efbf-5ccf-4d3a-86ec-dd04fec37757.mp3 lì'u[ˈlɪ.ʔu]n.ling
slovo
plumps/c2bd3c0d-a3c4-4a7d-96d0-f7a9d1f37898.mp3 lì'ukìng[ˈlɪ.ʔu.kɪŋ]n.ling
věta
plumps/8211e9ca-96c4-4492-beb1-b1eff6b03034.mp3 lì'ukìngvi[ˈlɪ.ʔu.kɪŋ.vi]n.ling
slovní spojení, fráze
plumps/a5047a42-ad7a-4816-9fb4-92619c9ba71b.mp3 lì'upam[ˈlɪ.ʔu.pam]n.ling
přízvuk, výslovnost (odv. lì’u - slovo, pam - zvuk)
plumps/68677350-d4fd-4286-ae48-55a434c9b1c5.mp3 lì'upe[ˈlɪ.ʔu.pɛ]inter.
jaké slovo? (změna přízvuku, varianta pelì’u)
plumps/47807cce-9670-4e47-8879-1f5cb90abdd8.mp3 lì'upuk[ˈlɪ.ʔu.puk]n.lingspec
slovník
plumps/4a90c83d-910a-4d5a-8ce9-fa73722892dd.mp3 lì'uvan[ˈlɪ.ʔu.van]n.
slovní hříčka (nikoliv vtip -ten je hangvur)
plumps/347d6e13-c75a-46a1-a6aa-0696c1bfd912.mp3 lì'uvi[ˈlɪ.ʔu.vi]n.ling
afix
plumps/d55e320b-4edc-43c0-8ffd-1d0c555728a6.mp3 lìm[lɪm]vin.loc
být daleko
plumps/13da26e8-da58-4b71-bf5c-9ec829657371.mp3 lìng[lɪŋ]vin.
vznášet se ve vzduchu
plumps/6bc9cb37-891e-4dd0-8a87-6c0bcf6e9c99.mp3 lo'a[ˈlo.ʔa]n.sociolspec
totem
amulet
plumps/9c5a9036-b172-40fb-bc73-a2a91d27adb4.mp3 Lo'ak[ˈlo.ʔak]n.name
mužské jméno
plumps/6b2ee3e8-54fe-4ba6-9d83-6f602abafdad.mp3 Lo'akur[lo.ʔa.ˈkuɾ]n.myth
amulet Toruka Makto
(posvátný předmět)
plumps/755cf52e-221f-42a5-b6b8-a890e38a104d.mp3 Loak[ˈlo.ak]n.name
mužské jméno
plumps/39270176-0fef-48d0-adc0-84b6f8631bbb.mp3 loi[ˈlo.i]n.
vejce, vajíčko
plumps/7cc417f3-e217-4972-9c83-b3aa757a25ca.mp3 lok[lok]adp.
u, blízko u (místně)
plumps/8fa25af9-132d-40dc-bedf-31362a5fc35e.mp3 lok[lok]vtr.loc
přibližovat se, být blízko
plumps/475f920a-e04c-4082-a764-81f7fa5f573b.mp3 lom[lom]adj.emot
chybějící (jen ve významu ztráty něčeho na co jsme citově vázaní, Nga lom lu oer - Chybíš mi)
plumps/db409c8c-e8ee-4d10-b4a7-3eaf0d1841bd.mp3 lomtu[ˈlom.tu]n.
chybějící osoba (význam jako lom, používat jen pro zvláštní příležitosti)
plumps/f0668f45-7086-4e0b-aa70-8715a0737e69.mp3 lonataya[lo.na.ta.ja]n.
medúza (zvíře)
plumps/34e35690-b39d-4441-b6c0-a8831b2c117e.mp3 lonu[lo.ˈnu]vtr.
propustit, nechat jít (též ve smyslu "vypustit do světa, zveřejnit")
plumps/2d135edb-a760-4970-aead-8ee0edec23d9.mp3 lopx[lopʼ]vin.
panikařit, propadat panice
plumps/2c890899-da77-491e-be70-a729439be405.mp3 lor[loɾ]adj.emotnfp
krásný, nádherný (podobně jako sevin, ale s hlubším významem)
plumps/7273de28-e33d-4e54-be6d-0ac012096940.mp3 loran[ˈlo.ɾan]n.
elegance, půvab
odv. lor - krásný a ran - charakter, povaha
plumps/07d5043f-3320-4353-a52b-ab31f1ce844a.mp3 loreyu[lo.ˈɾɛ.ju]n.flora
spirálovka nádherná (odv. lor - hezký a ’ìheyu - spirála)
plumps/9b7d06c8-5328-4540-9e91-592cb88770e1.mp3 lrrtok[ˈlrˌ.tok]n.
úsměv
plumps/7de3e385-7bba-4d2f-bf00-0e8296eba130.mp3 lrrtok si[ˈlrˌ.tok si]vin.
usmívat se
plumps/1a9f3b84-08be-48f6-8932-2a46470dff02.mp3 lu[lu]vin.
být (kromě významu "nacházet se někde")
plumps/45333108-0576-474e-8417-44bd181fce68.mp3 luke[ˈlu.kɛ]adp.
bez
plumps/78553db3-0a7f-4967-b083-608abf55e768.mp3 lukpen[luk.ˈpɛn]adj.cloth
nahý, neoblečený
plumps/60a004bf-502a-48f6-8165-68304ab4162a.mp3 lumpe[ˈlum.pɛ]inter.
proč? (varianta pelun)
plumps/2d992724-5f4f-4898-9f1d-92e7651d9407.mp3 lun[lun]n.
důvod
plumps/c7fbdd90-f88f-4b19-8f36-142c1bde0647.mp3 lupra[ˈlup.ɾa]n.
styl, vkus (móda, životní styl)