vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na O

  Na'vi Czech
plumps/4c7af2e9-42c6-4f2b-bede-8e866e5f282e.mp3 oe[ˈo.ɛ]pn.
plumps/2ef8437d-5307-4821-9cec-f324324206c7.mp3 oeng[o.ˈɛŋ]pn.
my (ty a já, výslovnost weng je možná)
zkráceno z oenga - konc. samohl. v ost. pádech přítomna
plumps/471018c6-3802-4b5c-abb8-bffb0d7231f7.mp3 oeyä[ˈwɛ.jæ]poss.
moje (possessive)
plumps/1680acae-316d-431a-81ae-2a1686cf5184.mp3 oeyk[o.ˈɛjk]n.
příčina
plumps/f4a7d22d-2de7-4842-b0e8-0d49d74bc14c.mp3 oeyktìng[o.ˈɛjk.tɪŋ]vtr.(3,3)
vysvětlit (slož.sl. z oeyk - příčina a tìng - dát)
infixy oeykt‹1›‹2›‹3›ìng
plumps/1323cc44-871e-41f0-910f-9a57950e9edb.mp3 ohakx[o.ˈhakʼ]adj.emot
hladový
plumps/6dd1eee2-720d-4958-8a35-76da34d85b4a.mp3 ohe[ˈo.hɛ]pn.
já (zdvořilostní nebo ceremoniální forma)
plumps/11ee07ba-2305-4912-9b55-3cba676be381.mp3 oìsss[o.ˈɪsss]intj.
grrrr! (vyjádření značné nelibosti, fonotaktická výjimka - sykavka na konci)
plumps/2be99ff7-6ebb-43c9-89dc-ab6fff33925b.mp3 oìsss si[o.ˈɪsss si]vin.(2,2)
syčet na někoho, vyjadřovat někomu nelibost (komu - 3.pád, dativ)
plumps/c7679ce8-a32a-40f1-8863-7abf9046a5ea.mp3 okup[ˈo.kup]n.gastr
mléko
plumps/7ce97b63-f76b-4dfc-be0e-199ab0f90845.mp3 olo'[o.ˈloʔ]n.sociol
klan
plumps/824e238f-3fc0-44b3-9ac6-01b85960c221.mp3 olo'eyktan[o.lo.ˈʔɛjk.tan]n.sociol
náčelník, dosl. vůdce klanu (slož.sl. z olo’ - klan a eyktan - vůdce)
plumps/0d12bc1a-bc3b-4385-9fdf-dad9e97c11c1.mp3 Omatikaya[o.ma.ti.ˈka.ja]n.name
jméno klanu, "Klan modré flétny"
plumps/12727334-483e-44c3-8c02-56b5ff232e1b.mp3 omum[o.ˈmum]vtr.
vědět, znát
pozor, při odvozování nebo vložením jakéhokoliv infixu se přízvuk přesouvá dopředu
plumps/afe27cb7-066c-42ce-83f3-d670b0a0ce2e.mp3 onlor[on.ˈloɾ]adj.
vonící (odv. ontu - nos a lor - krásný)
plumps/873a622f-69a3-408e-9cd6-56e110d6b774.mp3 ontu[ˈon.tu]n.body
nos
plumps/0740185b-2221-41eb-9b20-9688a2c2a474.mp3 ontsang[ˈon.͡tsaŋ]n.cloth
ozdobný kroužek v nose, nosní piercing
odv. ontu - nos, tsang - ozdoba v kůži
plumps/9985782a-76dd-4480-af03-057b8effa37d.mp3 onvä'[on.ˈvæʔ]adj.
zapáchající, smrdutý (odv. ontu - nos a vä’ - ošklivý, nelibý)
plumps/06022bfa-3bc6-4460-9447-c23371452b39.mp3 Otranyu[ot.ˈɾan.ju]n.name
jméno, pravděpodobně klanu