vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

Třídy slov

skvělý
podst.jméno
příd.jméno
sloveso
předložka
příslovce
citoslovce
tázací zájmeno
číslovka
osobní zájmena
spojka