vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ftxulì'u (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ftʼu.ˈlɪ.ʔu
Czech: promlouvat, hovořit, mít proslov (v řečnickém smyslu)
infixy ftx‹1›‹2›‹3›ulì’u, odv. täftxu - tkát a lì’u - slovo
English: orate
give a speech
Skupiny témat: sociologie
zdroj: Frommer (19 Jun 2012)
naviteri.org

příklady afixů

ftx·am·ulì'u PST minulý čas
ftx·ìm·ulì'u PST nedávná minulost
ftx·ìy·ulì'u FUT blízká budoucnost
ftx·ay·ulì'u FUT budoucí čas
ftx·ol·ulì'u PFV dokonavý vid
ftx·er·ulì'u IPFV nedokonavý vid
ftx·iv·ulì'u SJV konjunktiv
ftx·ei·ulì'u LAUD pozitivní postoj mluvčího
ftx·äng·ulì'u PEJ negativní postoj mluvčího