vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fkeytok (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈfkɛj.tok
Czech: existovat, být ve skutečnosti
infixy fkeyt‹1›‹2›‹3›ok, odv. kifkeyti tok - být ve hmatatelném světě
English: exist
zdroj: Frommer (01.04. 2011)
naviteri.org

příklady afixů

fkeyt·am·ok PST minulý čas
fkeyt·ìm·ok PST nedávná minulost
fkeyt·ìy·ok FUT blízká budoucnost
fkeyt·ay·ok FUT budoucí čas
fkeyt·ol·ok PFV dokonavý vid
fkeyt·er·ok IPFV nedokonavý vid
fkeyt·iv·ok SJV konjunktiv
fkeyt·ei·ok LAUD pozitivní postoj mluvčího
fkeyt·äng·ok PEJ negativní postoj mluvčího