vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na R

  Na'vi Czech
Rai'uk[ɾa.i.ʔuk]n.name
muž z kmene Anurai
ral[ɾal]n.
význam
ralnga'[ˈɾal.ŋaʔ]adj.
poučný
informativní, sloužící jako zdroj informací
něco, z čeho se lze poučit
ralpeng[ɾal.ˈpɛŋ]vtr.(2,2)ling
vysvětlovat význam, překládat (slož.sl. z ral - význam a peng - říci)
infixy ralp‹1›‹2›‹3›eng
Ralu[ˈɾa.lu]n.name
mužské jméno
ram[ɾam]n.geogr
hora
ramtsyìp[ˈɾam.͡tsjɪp]n.geogr
kopec (odv. ram - hora)
ramunong[ɾa.ˈmu.noŋ]n.
studna, jáma, prohlubeň (nikoliv údolí, to je tsong)
ran[ɾan]n.
povaha nebo podstata
osobnost, charakter
základní povaha něčeho vyplývající ze souhrnu vlastností
rangal[ˈɾaŋ.al]vin.
přát si (něco - navázáno pomocí tsnì jako v.v. předmětná, vyžaduje konjunktiv)
raspu'[ɾa.ˈspuʔ]n.cloth
kamaše, legíny (ochranné návleky na nohy, používané hlavně při lovu nebo v boji)
rawke[ˈɾaw.kɛ]intj.
křik na poplach, volání k obraně
rawm[ɾawm]n.weather
blesk (všeobecně, na rozdíl od atanzaw - rozvětvený blesk a rawmpxom - hrom a blesk)
rawmpxom[ˈɾawm.pʼom]n.weather
hrom a blesk (společně)
rawn[ɾawn]vtr.
vyměnit, nahradit (nahradit X pomocí Y - rawn X-it fa Y)
rawng[ɾawŋ]n.
dveře
vstup, vchod
rawp[ɾawp]n.flora
čepelnatka slaná (rostlina koncentrující sůl)
rä'ä[ɾæ.ˈʔæ]part.
rozkazovací zápor (angl. "do not ... !", vkládá se těsně před sloveso)
räptum[ɾæp.ˈtum]adj.sociol
neotesaný
hrubý
sprostý
re'o[ˈɾɛ.ʔo]n.body
hlava
rel[ɾɛl]n.art
obraz, obrázek
rel arusikx[ɾɛl a.ɾu.ˈsikʼ]n.spec
film
video
reltseo[ˈɾɛl.͡tsɛ.o]n.art
výtvarné umění (slož.sl. z rel - obraz a tseo - umění)
reltseotu[ˈɾɛl.͡tsɛ.o.tu]n.art
výtvarný umělec, malíř
relvul[ˈɾɛl.vul]n.
pero, tužka (na psaní)
zkráceno z: pamrelvul
rem[ɾɛm]n.
topivo, palivo
renten[ˈɾɛn.tɛn]n.cloth
brýle (průhledné ozdoby a ochrana očí používaná zejména za letu)
renu[ˈɾɛ.nu]n.
vzor, vzorek, předloha, šablona
renu ngampamä[ˈɾɛ.nu ˈŋam.pa.mæ]n.
vzor (struktura) verše, rýmovací schéma
renulke[ˈɾɛ.nul.kɛ]adj.
nepravidelný
reng[ɾɛŋ]adj.objfig
mělký, povrchní (fyzicky i přeneseně - mělká řeka i myšlenka, nepoužívat pro osoby)
rengop[ˈɾɛ.ŋop]vtr.(2,2)
navrhovat, projektovat, plánovat (odv. renu - vzor a ngop - vytvořit)
rewon[ˈɾɛ.won]n.temp
ráno, dopoledne
rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]adv.temp
včera ráno
rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]n.temp
včerejší ráno
rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]adv.temp
zítra ráno
rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]n.temp
zítřejší ráno
rey[ɾɛj]vin.
žít
rey'eng[ɾɛj.ˈʔɛŋ]n.myth
rovnováha života
reyfya[ˈɾɛj.fja]n.sociol
způsob života
kultura (kultura společnosti, nikoliv druh zábavy)
reykol[ɾɛj.ˈkol]vtr.(2,2)mus
hrát hudbu (poetic)
hrát na hudební nástroj (poetic)
reym[ɾɛjm]n.geogr
pevnina, souš
reypay[ˈɾɛj.paj]n.body
krev (odv. rey - žít a pay - voda)
reypaytun[ˈɾɛj.paj.tun]adj.col
červená
(jako krev)
rikx[ɾikʼ]vin.
hýbat se, pohnout se, uhnout, (z)měnit pozici
rim[ɾim]adj.col
žlutý
rimpin[ˈɾim.pin]n.col
žlutá (barva)
rina'[ɾi.ˈnaʔ]n.floraenvir
semeno, semínko
Rini[ˈɾi.ni]n.name
ženské jméno
ripx[ɾipʼ]vtr.
propíchnout, provrtat, prorazit otvor (skrz něco)
riti[ˈɾi.ti]n.fauna
dráček fialový (též štírolet)
rì'ìr[ˈɾɪ.ʔɪɾ]n.
zrcadlení, odraz, odlesk
rì'ìr si[ˈɾɪ.ʔɪɾ si]vin.
zrcadlit, odrážet, napodobovat
rìk[ɾɪk]n.envir
list
rìkean[ˈɾɪk.ɛ.an]adj.col
listově zelený (ve stejném odstínu zelené jako listy)
rìkxi[ɾɪ.ˈkʼi]vin.
třást se
chvět se
klepat se (zimou i emocemi)
rìn[ɾɪn]n.envir
dřevo
ro+[ɾo]adp.loc
na (angl. "at", místně odpovídá na otázku "kde?", ro Eywa’eveng - na Pandoře)
v kombinaci s časovým podst.jm. a příponou -o upřesňuje význam “okamžik v čase”
ro'a[ˈɾo.ʔa]vin.
být impozantní, působivý; vzbuzovat bázeň nebo respekt
rofa[ˈɾo.fa]adp.loc
vedle, podél (něčeho, místně)
rol[ɾol]vin.mus
zpívat, též r‹eyk›ol - rozezpívávat (poetický význam)
rolun[ɾo.ˈlun]intj.
heuréka!, našel jsem to!, objevil jsem to! (věc nebo řešení problému)
ronsem[ˈɾon.sɛm]n.
mysl
ronsrel[ˈɾon.sɾɛl]n.
představa
ronsrelngop[ˈɾon.sɾɛl.ŋop]vtr.(3,3)
představit si něco (odv. ronsem - mysl, rel - obraz, ngop - vytvořit)
infixy ronsrelng‹1›‹2›‹3›op
rong[ɾoŋ]n.
tunel, podzemní chodba
Rongloa[ˈɾoŋ.lo.a]n.name
jméno klanu
ronguway[ɾo.ˈŋu.waj]vin.(1,1)
výt (infixy r‹1›‹2›‹3›onguway)
ronguwayyu[ɾo.ˈŋu.waj.ju]n.
původce vytí/řevu, ten kdo vyje
ropx[ɾopʼ]n.
otvor, díra (jdoucí skrz něco)
  Rotxo[ɾo.tʼo]n.name
mužské jméno
rou[ˈɾo.u]vin.
být opilý
opíjet se
rum[ɾum]n.
míč, koule
rumut[ˈɾum.ut]n.flora
kuláč pýchavkový (též míčovník, odv. rum - míč a utral - strom)
run[ɾun]vtr.
najít, objevit
rurur[ɾu.ˈɾuɾ]n.envirgeogr
voda, klokotající přes kameny v pozvolna se svažujícím řečišti (nepočitatelné podst.jm.)
rusey[ɾu.ˈsɛj]adj.
živý (tvar r‹us›ey - žijící
bere se jako plnohodnotné příd.jm., ne jako příčestí
rusey[ɾu.ˈsɛj]n.
živý (tvor)
rutxe[ɾu.ˈtʼɛ]intj.
prosím (vyjádření prosby, zdvořilé žádosti)