vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fnu (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): fnu
Czech: být potichu
English: quiet
be quiet
zdroj: ASG

příklady afixů

fn·am·u PST minulý čas
fn·ìm·u PST nedávná minulost
fn·ìy·u FUT blízká budoucnost
fn·ay·u FUT budoucí čas
fn·ol·u PFV dokonavý vid
fn·er·u IPFV nedokonavý vid
fn·iv·u SJV konjunktiv
fn·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
fn·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího