vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na K

  Na'vi Czech
plumps/ae16080d-af9a-4726-8a57-fc2c8188c02a.mp3 ka[ka]adp.loc
přes, od jedné strany ke druhé, napříč celým (místně ve smyslu důkladného pokrytí celého povrchu, na rozdíl od few - "z jedné strany na druhou")
v kombinaci s časovým podst.jm. a příponou -o upřesňuje význam “doba trvání”
plumps/a0d11278-a99c-44f0-8d2c-109952bce210.mp3 kakpam[kak.ˈpam]adj.
hluchý, neslyšící
plumps/dd625fce-8ec1-424a-9eb8-ae4c189acbcd.mp3 kakrel[kak.ˈɾɛl]adj.
slepý (odv. rel - obraz)
plumps/73aac545-8652-46cd-9708-3798e6962edd.mp3 kali'weya[ka.liʔ.wɛ.ja]n.fauna
jedovatý pavoukovec
plumps/15f327a7-b922-4862-80f6-534b423b055d.mp3 kalin[ka.ˈlin]adj.gastr
sladký (pouze ve smyslu "sladce chutnající", v přeneseném významu použijte hona)
plumps/e2db0576-7dff-4cf9-9942-41e485e5d0c5.mp3 kaltxì[kal.ˈtʼɪ]intj.
ahoj
plumps/22dedf7f-a42a-4e21-9f4d-114d894051e3.mp3 kaltxì si[kal.ˈtʼɪ si]vin.
pozdravit, říct "ahoj"
plumps/220f2003-636f-4c54-9744-82a21fc7f96c.mp3 kam[kam]adp.temp
před (časově; angl. "ago"; pro určení času v minulosti vzhledem k okamžiku vyřčení)
plumps/9bf17425-d87e-46fc-a0af-d01e1973874e.mp3 kame[ˈka.mɛ]vtr.
zřít, vidět (v duševním smyslu - chápat, rozumět)
plumps/9cde1add-8e5c-439b-a2d5-c66ce311433b.mp3 Kamun[ˈka.mun]n.name
mužské jméno
plumps/eeb96879-7f46-489f-b048-d4bda95721af.mp3 kan[kan]vtrm.
mířit zbraní na něco (předmětem je zbraň, na co se míří je uvozeno předložkami ne / wä)
mířit na něco (předmětem je to, na co míříme; zbraň není zmíněna)
mít v úmyslu něco udělat (modální použití)
plumps/16370f54-58b1-484f-ac91-52be578b53a4.mp3 kan'ìn[ˈkan.ʔɪn]vtr.
zaměřit se, specializovat se (na něco), soustředěně se zabývat něčím
odv. ’ìn - být zaneprázdněn
plumps/41c9227e-2829-4580-9bb3-9e03e391b59e.mp3 kanfpìl[ˈkan.fpɪl]vin.
soustředit se, zaměřit svou pozornost, koncentrovat se
plumps/33b21939-4c88-4b79-ab6f-44bafd359472.mp3 kanom[ˈka.nom]vtr.
získat, dostat, obdržet (nějakou věc)
nabýt vlastnictví něčeho
plumps/0856624d-568f-4891-b977-bb4630008175.mp3 kanu[ˈka.nu]adj.persnfo
chytrý, inteligentní (pro osoby)
plumps/8ed8bb1b-28b6-4dc1-a4c3-54a3923ef946.mp3 kangay[ka.ˈŋaj]adj.
správný, platný, validní
plumps/609e4e59-c887-4ee7-9a33-d56264c41b6d.mp3 kangay si[ka.ˈŋaj si]vin.
potvrdit, schválit (něco - nepřímý předmět ve 3. pádě)
plumps/e244c634-a000-4dbc-9364-05aa0c6a46c0.mp3 kar[kaɾ]vtr.
učit (něco), pro význam "učit někoho" použijte předmět ve 3.p - dativ
plumps/ac88037e-f1ee-41ab-b102-da09047e7aec.mp3 karyu[ˈkaɾ.ju]n.sociol
učitel
plumps/50920126-b548-47c2-a710-53e8bb6d030a.mp3 karyunay[kaɾ.ju.ˈnaj]n.
zastupující učitel, asistent učitele, praktikant
plumps/e9d765e4-49ce-4975-9491-695938df69b7.mp3 kato[ˈka.to]n.mus
rytmus
plumps/7a165d67-42be-42b3-b421-7077e8e32b80.mp3 kavuk[ka.ˈvuk]n.
zrada
plumps/95769db0-7400-498d-bc62-5d5ec9619c75.mp3 kavuk si[ka.ˈvuk si]vin.
zradit
plumps/02223ba4-00c5-4f9b-91b6-492e9faa4b5c.mp3 kaw'it[kaw.ˈʔit]adv.
ani trochu, vůbec (odv. ke ’aw - ne jeden, ’it - kousek)
plumps/921abd8c-6924-4d37-8d26-e7cf26241f2c.mp3 kawkrr[ˈkaw.krˌ]adv.temp
nikdy (odv. ke ’aw - ne jeden, krr - čas)
plumps/628a9647-e5e2-488d-95af-a114f4eefa37.mp3 kawkxan[kaw.ˈkʼan]adj.
volný
neblokovaný
neomezený (nějakou překážkou)
plumps/2e5d4557-235b-46f5-97e4-7f4ac8c93ea2.mp3 kawl[kawl]adv.
usilovně
snaživě, pilně (s vynaložením značné námahy nebo úsilí)
plumps/f7f8d6d9-6842-4d6b-9d36-e0849c6428e4.mp3 kawnomum[kaw.ˈno.mum]adj.
neznámý
plumps/c5fb9d31-8d9d-4b95-8950-9630f12500e6.mp3 kawng[kawŋ]adj.
zlý, špatný (pro věci i osoby)
plumps/1351d79e-1ae7-4d7a-b1b0-b8e32005857b.mp3 kawnglan[ˈkawŋ.lan]adj.
zlomyslný, mající zlé srdce
plumps/fb11300b-aea1-45c1-87ee-a04f84253db8.mp3 kawngsar[ˈkawŋ.saɾ]vtr.(2,2)
využívat, vykořisťovat, těžit z něčeho (infixy kawngs‹1›‹2›‹3›ar)
plumps/f0a39606-2656-44f5-8205-915539c0ce30.mp3 kawtu[ˈkaw.tu]pn.
nikdo
plumps/9b5f9647-47c0-4636-958b-2819a12bed55.mp3 kawtseng[ˈkaw.͡tsɛŋ]adv.loc
nikde (dosl. žádné místo)
plumps/412b2991-ce9b-49c6-be19-82ab08f2a3e0.mp3 kay[kaj]adp.temp
od teď (časově; pro určení času v budoucnosti vzhledem k okamžiku vyřčení)
plumps/c6619c11-bc8c-4155-80a6-8be972b5f72d.mp3 kaym[kajm]n.temp
podvečer, pozdní odpoledne
plumps/e67cab25-362e-42f2-82b1-a358c5572cb5.mp3 kaymam[kaj.ˈmam]adv.temp
včera podvečer
plumps/921d48c0-4e69-48e2-8746-47f208cecb0c.mp3 kaymam[kaj.ˈmam]n.temp
včerejší podvečer
plumps/8d4e030f-b524-42fb-920c-2a3cea432317.mp3 kaymay[kaj.ˈmaj]n.temp
zítřejší podvečer
plumps/a3004455-c22f-49a8-8c9b-a8e1f9331638.mp3 kaymay[kaj.ˈmaj]adv.temp
zítra podvečer
plumps/d732d2de-d16e-4504-90c9-9b11c7023d80.mp3 [kæ]vin.
jít
plumps/d193e466-471d-471a-90c9-ebf9156dbe63.mp3 kä'ärìp[kæ.ˈʔæ.ɾɪp]vtr.(2,3)
tlačit, zatlačit (slož.sl. z kä - jít a ’ärìp - pohnout)
plumps/0eb6986e-b5dc-4253-bb9e-69d2d9a29330.mp3 kämakto[kæ.ˈmak.to]v.(2,3)
odjet pryč (na něčem, slož.sl. z kä - jít a makto - jet, jezdit)
plumps/f788814a-0ccb-4c5a-b92c-761e32629820.mp3 kämunge[kæ.ˈmu.ŋɛ]vtr.(2,3)
vzít (odnést něco pryč, opak zamunge - přinést)
plumps/ff6907aa-a64b-4086-9531-46d1fbf1ad73.mp3 käpxì[kæ.ˈpʼɪ]n.
zadek (zadní část obecně, na rozdíl od txìm - zadnice, řiť)
plumps/131fe70d-4d77-4e45-b7e0-e3788a197f7c.mp3 käsatseng[kæ.ˈsa.͡tsɛŋ]adv.loc
tam venku (odv. kä - jít a tseng - místo)
plumps/2a8cd4a9-a45d-41a8-8443-a2d55ce77493.mp3 käsrìn[kæ.ˈsɾɪn]vtr.(2,2)comm
půjčit, zapůjčit (odv. srìn - dočasně změnit vlastnictví, kä - odejít; ve smyslu "věci, která dočasně odchází k někomu jinému")
plumps/440fe031-7af7-4601-a73e-5c13ea4b7cfc.mp3 käteng[ˈkæ.tɛŋ]vin.(1,1)
trávit čas s někým (emočně neutrální)
infixy k‹1›‹2›‹3›äteng, odv. kä - jít a teng - stejný
plumps/2cde665c-0f3a-48bd-bace-76b309bf592b.mp3 ke[kɛ]adv.
gramatická záporka (ekvivalent angl. "not")
plumps/d30bd52b-9a28-4d16-8be4-f5ca7d723dc5.mp3 ke ... nulkrr[kɛ … nul.ˈkrˌ]oth.temp
ne déle
plumps/73e1b219-1de0-4af4-9eb1-108d6fdea572.mp3 ke'aw[kɛ.ˈʔaw]adj.
rozdělený, roztrhaný, na kusy (dosl. ne jeden)
plumps/66095291-a4ae-48a0-8c75-45dead443e02.mp3 ke'u[ˈkɛ.ʔu]pn.
nic (slož.sl. z ke - ne a ’u - věc)
vůbec
plumps/7505e377-ec6b-4264-84c2-6a3a3432a0b2.mp3 kea[ˈkɛ.a]adj.
žádný (přívlastkový tvar před podst.jm., pozor - varianta "ake" neexistuje)
plumps/ec4023e6-4e3d-407c-8e1b-6b62f5379700.mp3 kefpomronga'[kɛ.fpom.ˈɾo.ŋaʔ]adj.nfp
nezdravý (duševně)
ne pro osoby - pro ně použijte kelfpomron
plumps/cfce9d1e-afa9-4a82-b884-cddbbba82106.mp3 kefpomtokxnga'[kɛ.fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]adj.nfp
nezdravý (fyzicky)
ne pro osoby - pro ně použijte kelfpomtokx
plumps/5af5543c-165b-4e28-b32e-af4814e5827e.mp3 keftxo[kɛ.ˈftʼo]adj.emot
nešťastný, smutný (Jak nešťastné!, Jak smutné!)
plumps/23188826-de73-441f-ac57-9386f3288ad7.mp3 kefyak[kɛ.ˈfjak]part.
...není-liž pravda? , ...že jo? (na konci věty, odv. ke fìfya, srak?)
plumps/79b292de-cd19-425b-b956-320c3cd2c09d.mp3 kehe[ˈkɛ.hɛ]intj.
ne
plumps/0b995bea-d5d3-4a1d-8290-f3c9b15905e0.mp3 kekem[ˈkɛ.kɛm]n.
nic (žádná činnost nebo akce, odv. ke - ne a kem - činnost, akce)
plumps/798f8547-78d3-417f-9fbc-aedb7b37fb8e.mp3 kekem ke si[ˈkɛ.kɛm kɛ si]vin.
nedělat nic
plumps/986dc486-c0a2-43f0-bf9a-379b98ebe2a4.mp3 Kekunan[ˈkɛ.ku.nan]n.name
jméno klanu
plumps/007bf2d0-7835-4197-b845-d6d892ecf9cb.mp3 kelemweypey[kɛ.lɛm.ˈwɛj.pɛj]adj.
netrpělivý
plumps/41cf1f05-866c-4555-a794-15321c4c9ac5.mp3 kelfpomron[kɛl.fpom.ˈɾon]adj.nfo
nezdravý (duševně)
pouze pro osoby - jinak použijte kelfpomronga’
plumps/85f617ea-d790-442d-9274-713fdfbd6b0a.mp3 kelfpomtokx[kɛl.fpom.ˈtokʼ]adj.
nezdravý (fyzicky)
pouze pro osoby - jinak použijte kelfpomtokxnga’
plumps/8e88f3fb-05f0-4750-9c05-5687486a4754.mp3 kelhoan[kɛl.ˈho.an]adj.
nepohodlný, nekomfortní
plumps/e23570ca-7688-4be9-ab5b-336b169a6444.mp3 kelkin[kɛl.ˈkin]adj.
nepotřebný, zbytečný, bezdůvodný
plumps/9798a8a4-df89-4dfa-9081-27c6172df09d.mp3 kelku[ˈkɛl.ku]n.sociol
domov, dům
plumps/31383524-4cda-4063-b1fd-5de5f4804cfe.mp3 kelku si[ˈkɛl.ku si]vin.
bydlet
plumps/59b1c2d1-0f66-4dd9-a17d-f288b53f0fb3.mp3 kelsar[kɛl.ˈsaɾ]adj.
nepoužitelný, zbytečný
(zkráceno z ke lesar)
plumps/ba375add-622b-4fee-965e-99834f9c86d1.mp3 keltrrtrr[kɛl.ˈtrˌ.trˌ]adj.
neobvyklý, nezvyklý, neobyčejný
plumps/1f1a211c-a363-4d87-a0fd-8477da223041.mp3 keltsun[kɛl.ˈ͡tsun]adj.
nemožný (odv. ke - ne, le - předpona pro tvorbu příd.jm., tsun - moci, umět, být schopný)
plumps/6651a239-1aa3-4474-a12a-6a2727319220.mp3 kelutral[ˈkɛl.ut.ɾal]n.floraenvir
Domovský strom (odv. kelku - domov a utral - strom)
plumps/df5e5ea3-4a53-462e-9bbc-b48336bdc4bb.mp3 kem[kɛm]n.
činnost, akce, čin
plumps/8e206971-052e-475d-b4d1-4ccc6c6ce8c8.mp3 kem si[kɛm si]vin.
dělat (nějakou činnost, odv. kem - činnost a si - pomocné sloveso dělat)
plumps/a95c2df5-c3cb-46fb-9f6e-3e8d5f5e9c78.mp3 kemlì'u[ˈkɛm.lɪ.ʔu]n.ling
sloveso (odv. kem - činnost, lì’u - slovo)
plumps/d6730a9c-ec64-46b2-aebb-a5e630bca586.mp3 kemlì'uvi[ˈkɛm.lɪ.ʔu.vi]n.ling
slovesný infix (odv. kemlì’u - sloveso)
plumps/55e0b217-1ce5-4e71-8fb6-3d00a7101444.mp3 kempe[ˈkɛm.pɛ]inter.
jaká činnost?, jaká akce? (varianta pehem)
plumps/c209d612-b2ca-4142-b5d2-998fe0327125.mp3 kemwiä[kɛm.ˈwi.æ]adj.
nesprávný
neférový
nespravedlivý
plumps/b2ff3479-f4fc-48a2-81af-b6e04dcdc8f3.mp3 ken'aw[kɛn.ˈʔaw]adv.
nejenom, nikoliv pouze
plumps/4552cf0b-462d-445b-81ea-b349f511ba3a.mp3 kenong[ˈkɛ.noŋ]v.
reprezentovat, být příkladem (odv. z ke - ne a nong - následovat)
plumps/fde37b75-7b43-441a-8a6b-6431c97803f9.mp3 kenten[ˈkɛn.tɛn]n.fauna
létající ještěrka (angl. "fan lizard")
plumps/dfb0fb5b-bb88-4ed5-9f43-b62d5be8ee94.mp3 kenzen[kɛn.ˈzɛn]adv.
ne nutně, nikoliv nezbytně
plumps/48d93849-e442-402b-a4be-e56a2dd721c4.mp3 keng[kɛŋ]adv.
dokonce i (angl. "even", pro zvýraznění mimořádnosti či nezvyklosti)
plumps/022c7f6e-18b7-4f11-bafb-0741ab8eb61e.mp3 kerusey[ˈkɛ.ɾu.sɛj]adj.
mrtvý (slož.sl. z ke - ne a r‹us›ey - žijící)
bere se jako plnohodnotné příd.jm., ne jako příčestí
plumps/1fa5a0cb-a8b7-449f-8765-6e7c9b86411c.mp3 kesran[kɛ.ˈsɾan]adj.
jakž takž, tak tak
průměrný, nevalný (ve smyslu něčeho co tak tak vyhovuje požadavkům)
plumps/b60498cb-56ef-42d2-8549-19cc84535d81.mp3 keteng[ˈkɛ.tɛŋ]adj.
jiný, odlišný, rozdílný, nestejný, různý (synonymum zey, ale se slabším významem)
plumps/7ebbf490-4d72-4482-8b6e-9f8c4f71506f.mp3 ketuwong[ˈkɛ.tu.woŋ]n.
cizinec, cizí osoba, vetřelec
plumps/2e3dc7d2-11bb-4513-a065-a72fba54a0b8.mp3 ketsran[kɛ.ˈ͡tsɾan]adj.
jakýkoliv, kterýkoliv, kdokoliv
plumps/98e0b992-9f56-4762-8ae0-95a5d58a030f.mp3 ketsran[kɛ.ˈ͡tsɾan]conj.
bez ohledu na
plumps/e5a7fe5c-a0d7-4be3-9512-6a1085d61979.mp3 ketsuk-[kɛ.͡tsuk]pref.
nebýt schopen productive verb prefix
plumps/8e4c21e4-afb5-4b24-b1c5-f4c445acddb8.mp3 ketsuktiam[kɛ.͡tsuk.ˈti.am]adj.
nespočitatelný
nekonečný
(pro počitatelná podst.jm.)
plumps/42807dd3-9d3b-45f6-a8cf-fa3cc2e1eaf1.mp3 kew[kɛw]num.
nula
plumps/83e9a545-9f9a-44b1-9988-7e5c11d8e7b6.mp3 kewan[ˈkɛ.wan]n.
věk, stáří
plumps/da7c2871-199b-4fb8-8c74-85252da8727c.mp3 kewong[ˈkɛ.woŋ]adj.sociol
cizí
plumps/250b3800-1d15-45ba-915b-4623fac8c0a7.mp3 key[kɛj]n.body
obličej, tvář (ve smyslu celého obličeje, jednotlivá tvář je flawm)
plumps/25d02d5d-0f9f-49b6-952c-76ec794d0444.mp3 keyawr[kɛ.ˈjawɾ]adj.
nesprávný, špatný
plumps/022a048e-84df-4eb0-b586-9dd6b17ec1f3.mp3 keye'ung[kɛ.ˈjɛ.ʔuŋ]n.
šílenství
plumps/f6fb5ce7-a672-4ec3-8c4d-270788224f37.mp3 keykur[kɛj.ˈkuɾ]vtr.(2,2)
zavěsit, pověsit něco, nechat něco viset
plumps/5d19f38b-ec22-4928-8d4a-89d88ab72c70.mp3 keyn[kɛjn]vtr.
položit, dát dolů
plumps/de9c35e4-c0f0-4496-9eff-b3407aba3b87.mp3 keyrel[ˈkɛj.ɾɛl]n.
výraz obličeje, mimika
plumps/8b2acbfe-4a12-40bc-ac1c-4c1e5b087a7d.mp3 kezemplltxe[kɛ.zɛm.plˌ.ˈtʼɛ]adv.
samozřejmě, zajisté, netřeba říkat že (jen pro vyjádření pocitu vypravěče)
plumps/8aaa509b-219f-4ed7-9d00-549985738086.mp3 ki[ki]conj.
ale raději, ale místo toho (nga plltxe ke nìfyeyntu ki nì’eveng - nemluvíš jako dospělý, ale jako dítě)
plumps/20a89abc-bc00-432b-9619-8da89933a181.mp3 kifkey[ki.ˈfkɛj]n.
svět (fyzický, hmatatelný)
plumps/fa4bafaa-c000-4e16-aecf-01d7e6ae8756.mp3 kilvan[kil.ˈvan]n.geogr
řeka
plumps/79c9640e-2d10-4486-80f5-b477385cc58c.mp3 kin[kin]vtr.
potřebovat (jen pro vyjádření potřeby nějakého předmětu, pro potřebnost akce nebo činu použijte raději "lu oeru tìkin a X" - potřebuji udělat X)
plumps/6ef799af-df77-4045-95e6-e34ff26493a6.mp3 kinam[ki.ˈnam]n.body
noha (celá, ne jen chodidlo)
plumps/24b8cb0c-f372-4561-b4dc-50aa40d0b19a.mp3 kinamtil[ki.ˈnam.til]n.body
koleno (slož.sl. z kinam - noha a til - spoj, kloub)
plumps/c52d1181-e2a8-46bb-9065-0937928a774d.mp3 kinä[ˈki.næ]num.
sedm
plumps/63ae75b8-8058-49f8-9f84-bc98d2ae86f6.mp3 kintrr[ˈkin.trˌ]n.temp
týden (celý pozemský týden - 7 dní, odv. kinä - sedm a trr - den)
plumps/4f25828c-8c05-481f-b8f4-961865374300.mp3 kintrram[kin.trˌ.ˈam]n.temp
minulý týden
plumps/d2fd0ce1-273d-4c02-8333-2de5dc010855.mp3 kintrray[kin.trˌ.ˈaj]n.temp
příští týden
plumps/cd9d6f30-dfbb-4d22-949c-0be82d7fee7f.mp3 kip[kip]adp.loc
mezi (součást, nikoliv mezilehlost)
plumps/87ebae67-6386-4508-b1fe-830a5474a1c7.mp3 kive[ˈki.vɛ]num.
sedmý (řadová číslovka)
plumps/ec3c7860-0cf5-4af6-b0ee-7a5e386a0f8f.mp3 kì'ong[kɪ.ˈʔoŋ]adj.
pomalý
plumps/44862876-68ea-47b2-b329-16564e9d265e.mp3 kìm[kɪm]vtr.
otáčet, točit
(udělit něčemu rotaci, na rozdíl od nepřechodného mìn - otáčet se)
plumps/0c72a564-309c-4d05-b228-7eadfa04d36c.mp3 kìmar[kɪ.ˈmaɾ]adj.
nacházející se v sezóně, ve správném (odpovídajícím, vhodném) čase (např. pro lov či sklizeň)
plumps/5c035f81-423c-4abc-adfd-8e3159b6160b.mp3 kìng[kɪŋ]n.
vlákno, nit (také vlákno v diskusi)
plumps/4623ba19-da17-4b02-89b2-b15c7369d305.mp3 kìte'e[kɪ.tɛ.ˈʔɛ]n.
služba
plumps/e47c79f5-7fd8-4636-ada4-dd007c0522d9.mp3 kìte'e si[kɪ.tɛ.ˈʔɛ si]vin.
sloužit
plumps/2ed01b4b-f7bf-45ed-8181-282c3d5ca5c8.mp3 kìyevame[kɪ.jɛ.ˈva.mɛ]idiom.idiom
na shledanou, dosl. brzy na viděnou (tvar k‹ìyev›ame - blíz. bud. + konjunktiv slovesa zřít)
plumps/355d3ecf-6700-453c-ae95-98175bdbde2b.mp3 kllfro'[klˌ.ˈfɾoʔ]vin.(2,2)
být zodpovědný (pozor - infixy kllfr‹1›‹2›‹3›o’)
plumps/20d89673-3799-4d9c-a3bd-121916eec8f8.mp3 kllkä[klˌ.ˈkæ]vin.(2,2)
sestoupit, jít dolů (angl. "go down, descend")
infixy kllk‹1›‹2›‹3›ä
plumps/7cfef232-8ca4-4d28-a9fe-c8ddf17f0970.mp3 kllkulat[klˌ.ˈku.lat]vtr.(2,3)
vykopat, vyhrabat (něco)
plumps/11874c41-7fd6-447c-a13c-b313d4173361.mp3 kllkxem[klˌ.ˈkʼɛm]vin.(2,2)
stát (vzpřímeně, pozor - infixy kllkx‹1›‹2›‹3›em)
plumps/121f1654-a9eb-477e-9395-f3b302ed0989.mp3 kllpa[ˈklˌ.pa]n.
spodek, spodní část
plumps/ab18b400-ba0f-4a9c-9896-be3d071400df.mp3 kllpä[klˌ.ˈpæ]vin.(2,2)
přistát, dosáhnout země (infixy kllp‹1›‹2›‹3›ä)
plumps/bd59755a-893c-4c05-ab6d-cdcd9794d80d.mp3 kllpxiwll[klˌ.ˈpʼi.wlˌ]n.flora
borůvka tygří (odv. kllte - zem a pxiwll - ostrá rostlina)
plumps/e5542473-cb2b-4a41-b2bf-47660afdf1b7.mp3 kllpxìltu[klˌ.ˈpʼɪl.tu]n.
území, teritorium
plumps/342e1721-6c3d-462a-b7d5-2c269462c442.mp3 kllrikx[klˌ.ˈɾikʼ]n.envirgeogr
zemětřesení
plumps/6450915e-75f5-45ca-9daa-ed1859309e6b.mp3 kllte[ˈklˌ.tɛ]n.
země (hmatatelná pod nohama, nikoliv stát nebo vlast)
plumps/bff4c4d1-2c2d-4ec9-832a-9a7addd9cd35.mp3 klltseng[ˈklˌ.͡tsɛŋ]n.
pozice, umístění, post
plumps/016606c7-8e2a-439e-b443-9eb6f5ea9312.mp3 klltxay[klˌ.ˈtʼaj]vin.(2,2)
ležet (na zemi; infixy klltx‹1›‹2›‹3›ay; opak kllkxem - stát)
plumps/0fdfd436-60b6-4ea2-8850-85d74615075d.mp3 klltxeykay[klˌ.tʼɛj.ˈkaj]vtr.(3,3)
položit něco (na zem; infixy klltxeyk‹2›‹3›ay)
plumps/53497dac-ecc5-44f3-9811-740acb318ae4.mp3 kllvawm[ˈklˌ.vawm]adj.col
hnědý, v barvě země (odv. kllte - země a vawm - tmavý)
plumps/617f9903-f7b5-4eed-8372-74ca144d216c.mp3 kllwo[klˌ.ˈwo]vin.(2,2)
sesednout, přistát (akce před dotykem se zemí)
podrovnat, srovnat se se zemí (těsně před dotekem země při přistávání)
infixy kllw‹1›‹2›‹3›o
plumps/fa25f836-8ef9-41e1-b9bb-2e8c306fc90f.mp3 kllyem[klˌ.ˈjɛm]vtr.(2,2)
pohřbít něco/někoho, zakopat něco (Pozor, infixy klly‹1›‹2›‹3›em)
plumps/54d08ccd-2932-43de-a1f0-b0badf4e9424.mp3 kllza'u[klˌ.ˈza.ʔu]vin.(2,3)
přicházet dolů, sestupovat (angl. "come down, descend")
plumps/62f1bbec-2f51-4d74-a6cd-0ce362e60702.mp3 ko[ko]part.
značící sjednání dohody nebo pobídnutí (např. makto ko! - jeďme!)
plumps/02c1156d-f81f-40bc-9b10-ab5f32d5886a.mp3 ko'on[ˈko.ʔon]n.
kruh, ovál (uzavřený tvar blízký kruhu)
plumps/2763a70f-be47-4ef1-a5c7-4dee360e158c.mp3 koak[ˈko.ak]adj.persnfo
starý (jen pro osoby nebo životné věci)
plumps/80c3f41d-c242-4f79-a371-539889eaeae3.mp3 koaktan[ˈko.ak.tan]n.
stařec, starý muž
plumps/d34c5726-c3af-4120-98a6-d03645a1efdb.mp3 koakte[ˈko.ak.tɛ]n.
stařena, stará žena
plumps/7afe7277-7a66-4925-9a0b-a22dc99b4752.mp3 koaktu[ˈko.ak.tu]n.
stará osoba (bez rozlišení pohlaví)
plumps/68fb29ee-41af-47d2-ba40-0528f49a6b0e.mp3 kolan[ko.ˈlan]ph.
měl jsem na mysli, chtěl jsem říct
plumps/8f1ba36a-9460-4868-bc66-0200779f56b5.mp3 kop[kop]adv.
také
navíc
plumps/07f723a1-010f-40e9-94dc-168fcc8bb2e7.mp3 kop[kop]conj.
a také
plumps/592d9c73-cc52-4efd-8d1f-239cf763eab8.mp3 koren[ko.ˈɾɛn]n.
pravidlo, návod
plumps/fdee22f3-f3d8-43a4-987b-bb6d46a5ce6a.mp3 kosman[ko.ˈsman]adj.
úžasný, senzační, fantastický
plumps/bb667c25-b0d5-4e91-8b21-55adfcb89c9b.mp3 koum[ˈko.um]adj.
zaoblený, zahnutý, zakřivený
plumps/bd9ac00b-781b-479a-a30b-f2b9d5c25fbc.mp3 krr[krˌ]n.temp
čas
plumps/88dd683c-495f-43bf-ba1b-804871a363c6.mp3 krra[ˈkrˌ.a]conj.temp
kdy (není tázací, uvozuje v.v. příslovečnou časovou v normálním pořadí, varianta a krr)
plumps/f8762647-a412-4502-954b-b97e0951a245.mp3 krrka[ˈkrˌ.ka]adp.temp
během, v průběhu, za doby trvání (uvnitř nějakého časového intervalu)
plumps/2ef5fcce-dbe6-46eb-af57-d266f7f80524.mp3 krrnekx[krˌ.ˈnɛkʼ]vin.(2,2)temp
zabrat čas
plumps/a296ddf0-9d70-458b-b307-20191d11ea65.mp3 krro[ˈkrˌ.o]adv.
po nějaký čas
plumps/615c7753-8af0-4ba1-9f41-7d586abcd6cc.mp3 krro krro[ˈkrˌ.o ˈkrˌ.o]adv.temp
občas, příležitostně, čas od času
plumps/c6507d14-d8de-40c6-b8a1-cf0a108f7563.mp3 krrpe[ˈkrˌ.pɛ]inter.
kdy? (varianta pehrr)
plumps/863c0c36-e0e0-4172-b7b8-48d53ccb1826.mp3 ku'up[ˈkuʔ.up]adj.
těžký (fyzicky)
plumps/7c129aa4-cd5a-492a-945c-aadac7c1b709.mp3 kulat[ˈku.lat]vtr.
vyjevit, odkrýt (fyzicky i přeneseně, též "objasnit tajemství")
plumps/47a270c3-ce8f-4bda-9a9c-c60e37965a45.mp3 kum[kum]n.
výsledek, důsledek
plumps/a638b11e-31f1-4609-8680-77c35320c76a.mp3 kuma[ˈkum.a]conj.
že (uvozuje v.v. důsledkovou pro normální pořadí vět; varianta akum; je-li ve v.h. použito fìtxan/nìftxan, musí být hned u této spojky)
plumps/9a23dcb4-f39c-4316-b514-7aa72859763e.mp3 kunsìp[ˈkun.sɪp]n.lw
útočná loď nebo letoun (z angl. "gunship")
plumps/63b57213-4e42-4873-a5b6-a4a9dcaf340b.mp3 kur[kuɾ]vin.
viset
plumps/b315819a-9651-4224-bc2e-dd61bfd55958.mp3 kurakx[ku.ˈɾakʼ]vtr.
vyhnat, vytlačit
plumps/a90898e5-3b17-42f2-ac10-ec3e1fed8e01.mp3 kurfyan[ˈkuɾ.fjan]n.
držák, police nebo koš, určené k zavěšení (nikoliv stojící na zemi)
plumps/5f06f2de-793f-45d8-b873-445d63bf8ca7.mp3 kurfyavi[ˈkuɾ.fja.vi]n.
hák, závěs (k zavěšení nějakého předmětu)