vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na K

  Na'vi Czech
ka[ka]adp.loc
přes, od jedné strany ke druhé, napříč celým (místně ve smyslu důkladného pokrytí celého povrchu, na rozdíl od few - "z jedné strany na druhou")
v kombinaci s časovým podst.jm. a příponou -o upřesňuje význam “doba trvání”
kakpam[kak.ˈpam]adj.
hluchý, neslyšící
kakrel[kak.ˈɾɛl]adj.
slepý (odv. rel - obraz)
kali'weya[ka.liʔ.ˈwɛ.ja]n.fauna
jedovatý pavoukovec
kalin[ka.ˈlin]adj.gastr
sladký (pouze ve smyslu "sladce chutnající", v přeneseném významu použijte hona)
kaltxì[kal.ˈtʼɪ]intj.
ahoj
kaltxì si[kal.ˈtʼɪ si]vin.
pozdravit, říct "ahoj"
kam[kam]adp.temp
před (časově; angl. "ago"; pro určení času v minulosti vzhledem k okamžiku vyřčení)
kame[ˈka.mɛ]vtr.
zřít, vidět (v duševním smyslu - chápat, rozumět)
Kamun[ˈka.mun]n.name
mužské jméno
kan[kan]vtrm.
mířit zbraní na něco (předmětem je zbraň, na co se míří je uvozeno předložkami ne / wä)
mířit na něco (předmětem je to, na co míříme; zbraň není zmíněna)
mít v úmyslu něco udělat (modální použití)
kan'ìn[ˈkan.ʔɪn]vtr.
zaměřit se, specializovat se (na něco), soustředěně se zabývat něčím
odv. ’ìn - být zaneprázdněn
kanfpìl[ˈkan.fpɪl]vin.
soustředit se, zaměřit svou pozornost, koncentrovat se
kanom[ˈka.nom]vtr.
získat, dostat, obdržet (nějakou věc)
nabýt vlastnictví něčeho
kanu[ˈka.nu]adj.persnfo
chytrý, inteligentní (pro osoby)
kangay[ka.ˈŋaj]adj.
správný, platný, validní
kangay si[ka.ˈŋaj si]vin.
potvrdit, schválit (něco - nepřímý předmět ve 3. pádě)
kar[kaɾ]vtr.
učit (něco), pro význam "učit někoho" použijte předmět ve 3.p - dativ
karyu[ˈkaɾ.ju]n.sociol
učitel
karyunay[kaɾ.ju.ˈnaj]n.
zastupující učitel, asistent učitele, praktikant
kato[ˈka.to]n.mus
rytmus
kavuk[ka.ˈvuk]n.
zrada
kavuk si[ka.ˈvuk si]vin.
zradit
kaw'it[kaw.ˈʔit]adv.
ani trochu, vůbec (odv. ke ’aw - ne jeden, ’it - kousek)
kawkrr[ˈkaw.krˌ]adv.temp
nikdy (odv. ke ’aw - ne jeden, krr - čas)
kawkxan[kaw.ˈkʼan]adj.
volný
neblokovaný
neomezený (nějakou překážkou)
kawl[kawl]adv.
usilovně
snaživě, pilně (s vynaložením značné námahy nebo úsilí)
kawnomum[kaw.ˈno.mum]adj.
neznámý
kawng[kawŋ]adj.
zlý, špatný (pro věci i osoby)
kawnglan[ˈkawŋ.lan]adj.
zlomyslný, mající zlé srdce
kawngsar[ˈkawŋ.saɾ]vtr.(2,2)
využívat, vykořisťovat, těžit z něčeho (infixy kawngs‹1›‹2›‹3›ar)
kawtu[ˈkaw.tu]pn.
nikdo
kawtseng[ˈkaw.͡tsɛŋ]adv.loc
nikde (dosl. žádné místo)
kay[kaj]adp.temp
od teď (časově; pro určení času v budoucnosti vzhledem k okamžiku vyřčení)
kaym[kajm]n.temp
podvečer, pozdní odpoledne
kaymam[kaj.ˈmam]adv.temp
včera podvečer
kaymam[kaj.ˈmam]n.temp
včerejší podvečer
kaymay[kaj.ˈmaj]n.temp
zítřejší podvečer
kaymay[kaj.ˈmaj]adv.temp
zítra podvečer
[kæ]vin.
jít
kä'ärìp[kæ.ˈʔæ.ɾɪp]vtr.(2,3)
tlačit, zatlačit (slož.sl. z kä - jít a ’ärìp - pohnout)
kämakto[kæ.ˈmak.to]vin.(2,3)
odjet pryč (na něčem, slož.sl. z kä - jít a makto - jet, jezdit)
kämunge[kæ.ˈmu.ŋɛ]vtr.(2,3)
vzít (odnést něco pryč, opak zamunge - přinést)
käpxì[kæ.ˈpʼɪ]n.
zadek (zadní část obecně, na rozdíl od txìm - zadnice, řiť)
käsatseng[kæ.ˈsa.͡tsɛŋ]adv.loc
tam venku (odv. kä - jít a tseng - místo)
käsrìn[kæ.ˈsɾɪn]vtr.(2,2)comm
půjčit, zapůjčit (odv. srìn - dočasně změnit vlastnictví, kä - odejít; ve smyslu "věci, která dočasně odchází k někomu jinému")
käteng[ˈkæ.tɛŋ]vin.(1,1)
trávit čas s někým (emočně neutrální)
infixy k‹1›‹2›‹3›äteng, odv. kä - jít a teng - stejný
ke[kɛ]adv.
gramatická záporka (ekvivalent angl. "not")
ke ... nulkrr[kɛ … nul.ˈkrˌ]oth.temp
ne déle
ke'aw[kɛ.ˈʔaw]adj.
rozdělený, roztrhaný, na kusy (dosl. ne jeden)
ke'u[ˈkɛ.ʔu]pn.
nic (slož.sl. z ke - ne a ’u - věc)
vůbec
kea[ˈkɛ.a]adj.
žádný (přívlastkový tvar před podst.jm., pozor - varianta "ake" neexistuje)
kefpomronga'[kɛ.fpom.ˈɾo.ŋaʔ]adj.nfp
nezdravý (duševně)
ne pro osoby - pro ně použijte kelfpomron
kefpomtokxnga'[kɛ.fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]adj.nfp
nezdravý (fyzicky)
ne pro osoby - pro ně použijte kelfpomtokx
keftxo[kɛ.ˈftʼo]adj.emot
nešťastný, smutný (Jak nešťastné!, Jak smutné!)
kefyak[kɛ.ˈfjak]part.
...není-liž pravda? , ...že jo? (na konci věty, odv. ke fìfya, srak?)
kehe[ˈkɛ.hɛ]intj.
ne
kekem[ˈkɛ.kɛm]n.
nic (žádná činnost nebo akce, odv. ke - ne a kem - činnost, akce)
kekem ke si[ˈkɛ.kɛm kɛ si]vin.
nedělat nic
Kekunan[ˈkɛ.ku.nan]n.name
jméno klanu
kelemweypey[kɛ.lɛm.ˈwɛj.pɛj]adj.
netrpělivý
kelfpomron[kɛl.fpom.ˈɾon]adj.nfo
nezdravý (duševně)
pouze pro osoby - jinak použijte kelfpomronga’
kelfpomtokx[kɛl.fpom.ˈtokʼ]adj.
nezdravý (fyzicky)
pouze pro osoby - jinak použijte kelfpomtokxnga’
kelhoan[kɛl.ˈho.an]adj.
nepohodlný, nekomfortní
kelkin[kɛl.ˈkin]adj.
nepotřebný, zbytečný, bezdůvodný
kelku[ˈkɛl.ku]n.sociol
domov, dům
kelku si[ˈkɛl.ku si]vin.
bydlet
kelsar[kɛl.ˈsaɾ]adj.
nepoužitelný, zbytečný
(zkráceno z ke lesar)
keltrrtrr[kɛl.ˈtrˌ.trˌ]adj.
neobvyklý, nezvyklý, neobyčejný
keltsun[kɛl.ˈ͡tsun]adj.
nemožný (odv. ke - ne, le - předpona pro tvorbu příd.jm., tsun - moci, umět, být schopný)
kelutral[ˈkɛl.ut.ɾal]n.floraenvir
Domovský strom (odv. kelku - domov a utral - strom)
kem[kɛm]n.
činnost, akce, čin
kem si[kɛm si]vin.
dělat (nějakou činnost, odv. kem - činnost a si - pomocné sloveso dělat)
kemlì'u[ˈkɛm.lɪ.ʔu]n.ling
sloveso (odv. kem - činnost, lì’u - slovo)
kemlì'uvi[ˈkɛm.lɪ.ʔu.vi]n.ling
slovesný infix (odv. kemlì’u - sloveso)
kempe[ˈkɛm.pɛ]inter.
jaká činnost?, jaká akce? (varianta pehem)
kemwiä[kɛm.ˈwi.æ]adj.
nesprávný
neférový
nespravedlivý
ken'aw[kɛn.ˈʔaw]adv.
nejenom, nikoliv pouze
kenong[ˈkɛ.noŋ]vtr.
reprezentovat, být příkladem (odv. z ke - ne a nong - následovat)
kenten[ˈkɛn.tɛn]n.fauna
létající ještěrka (angl. "fan lizard")
kenzen[kɛn.ˈzɛn]adv.
ne nutně, nikoliv nezbytně
keng[kɛŋ]adv.
dokonce i (angl. "even", pro zvýraznění mimořádnosti či nezvyklosti)
kerusey[ˈkɛ.ɾu.sɛj]adj.
mrtvý (slož.sl. z ke - ne a r‹us›ey - žijící)
bere se jako plnohodnotné příd.jm., ne jako příčestí
kesran[kɛ.ˈsɾan]adj.
jakž takž, tak tak
průměrný, nevalný (ve smyslu něčeho co tak tak vyhovuje požadavkům)
keteng[ˈkɛ.tɛŋ]adj.
jiný, odlišný, rozdílný, nestejný, různý (synonymum zey, ale se slabším významem)
ketuwong[ˈkɛ.tu.woŋ]n.
cizinec, cizí osoba, vetřelec
ketsran[kɛ.ˈ͡tsɾan]adj.
jakýkoliv, kterýkoliv, kdokoliv
ketsran[kɛ.ˈ͡tsɾan]conj.
bez ohledu na
ketsuk-[kɛ.͡tsuk]pref.
nebýt schopen productive verb prefix
ketsuktiam[kɛ.͡tsuk.ˈti.am]adj.
nespočitatelný
nekonečný
(pro počitatelná podst.jm.)
kew[kɛw]num.
nula
kewan[ˈkɛ.wan]n.
věk, stáří
kewong[ˈkɛ.woŋ]adj.sociol
cizí
key[kɛj]n.body
obličej, tvář (ve smyslu celého obličeje, jednotlivá tvář je flawm)
keyawr[kɛ.ˈjawɾ]adj.
nesprávný, špatný
keye'ung[kɛ.ˈjɛ.ʔuŋ]n.
šílenství
keykur[kɛj.ˈkuɾ]vtr.(2,2)
zavěsit, pověsit něco, nechat něco viset
keyn[kɛjn]vtr.
položit, dát dolů
keyrel[ˈkɛj.ɾɛl]n.
výraz obličeje, mimika
kezemplltxe[kɛ.zɛm.plˌ.ˈtʼɛ]adv.
samozřejmě, zajisté, netřeba říkat že (jen pro vyjádření pocitu vypravěče)
ki[ki]conj.
ale raději, ale místo toho (nga plltxe ke nìfyeyntu ki nì’eveng - nemluvíš jako dospělý, ale jako dítě)
kifkey[ki.ˈfkɛj]n.
svět (fyzický, hmatatelný)
kilvan[kil.ˈvan]n.geogr
řeka
kin[kin]vtr.
potřebovat (jen pro vyjádření potřeby nějakého předmětu, pro potřebnost akce nebo činu použijte raději "lu oeru tìkin a X" - potřebuji udělat X)
kinam[ki.ˈnam]n.body
noha (celá, ne jen chodidlo)
kinamtil[ki.ˈnam.til]n.body
koleno (slož.sl. z kinam - noha a til - spoj, kloub)
kinä[ˈki.næ]num.
sedm
kintrr[ˈkin.trˌ]n.temp
týden (celý pozemský týden - 7 dní, odv. kinä - sedm a trr - den)
kintrram[kin.trˌ.ˈam]n.temp
minulý týden
kintrray[kin.trˌ.ˈaj]n.temp
příští týden
kip[kip]adp.loc
mezi (součást, nikoliv mezilehlost)
kive[ˈki.vɛ]num.
sedmý (řadová číslovka)
kì'ong[kɪ.ˈʔoŋ]adj.
pomalý
kìm[kɪm]vtr.
otáčet, točit
(udělit něčemu rotaci, na rozdíl od nepřechodného mìn - otáčet se)
kìmar[kɪ.ˈmaɾ]adj.
nacházející se v sezóně, ve správném (odpovídajícím, vhodném) čase (např. pro lov či sklizeň)
kìng[kɪŋ]n.
vlákno, nit (také vlákno v diskusi)
kìte'e[kɪ.tɛ.ˈʔɛ]n.
služba
kìte'e si[kɪ.tɛ.ˈʔɛ si]vin.
sloužit
kìyevame[kɪ.jɛ.ˈva.mɛ]idiom.idiom
na shledanou, dosl. brzy na viděnou (tvar k‹ìyev›ame - blíz. bud. + konjunktiv slovesa zřít)
kllfro'[klˌ.ˈfɾoʔ]vin.(2,2)
být zodpovědný (pozor - infixy kllfr‹1›‹2›‹3›o’)
kllkä[klˌ.ˈkæ]vin.(2,2)
sestoupit, jít dolů (angl. "go down, descend")
infixy kllk‹1›‹2›‹3›ä
kllkulat[klˌ.ˈku.lat]vtr.(2,3)
vykopat, vyhrabat (něco)
kllkxem[klˌ.ˈkʼɛm]vin.(2,2)
stát (vzpřímeně, pozor - infixy kllkx‹1›‹2›‹3›em)
kllpa[ˈklˌ.pa]n.
spodek, spodní část
kllpä[klˌ.ˈpæ]vin.(2,2)
přistát, dosáhnout země (infixy kllp‹1›‹2›‹3›ä)
kllpxiwll[klˌ.ˈpʼi.wlˌ]n.flora
borůvka tygří (odv. kllte - zem a pxiwll - ostrá rostlina)
kllpxìltu[klˌ.ˈpʼɪl.tu]n.
území, teritorium
kllrikx[klˌ.ˈɾikʼ]n.envirgeogr
zemětřesení
kllte[ˈklˌ.tɛ]n.
země (hmatatelná pod nohama, nikoliv stát nebo vlast)
klltseng[ˈklˌ.͡tsɛŋ]n.
pozice, umístění, post
klltxay[klˌ.ˈtʼaj]vin.(2,2)
ležet (na zemi; infixy klltx‹1›‹2›‹3›ay; opak kllkxem - stát)
klltxeykay[klˌ.tʼɛj.ˈkaj]vtr.(3,3)
položit něco (na zem; infixy klltxeyk‹2›‹3›ay)
kllvawm[ˈklˌ.vawm]adj.col
hnědý, v barvě země (odv. kllte - země a vawm - tmavý)
kllwo[klˌ.ˈwo]vin.(2,2)
sesednout, přistát (akce před dotykem se zemí)
podrovnat, srovnat se se zemí (těsně před dotekem země při přistávání)
infixy kllw‹1›‹2›‹3›o
kllyem[klˌ.ˈjɛm]vtr.(2,2)
pohřbít něco/někoho, zakopat něco (Pozor, infixy klly‹1›‹2›‹3›em)
kllza'u[klˌ.ˈza.ʔu]vin.(2,3)
přicházet dolů, sestupovat (angl. "come down, descend")
ko[ko]part.
značící sjednání dohody nebo pobídnutí (např. makto ko! - jeďme!)
ko'on[ˈko.ʔon]n.
kruh, ovál (uzavřený tvar blízký kruhu)
koak[ˈko.ak]adj.persnfo
starý (jen pro osoby nebo životné věci)
koaktan[ˈko.ak.tan]n.
stařec, starý muž
koakte[ˈko.ak.tɛ]n.
stařena, stará žena
koaktu[ˈko.ak.tu]n.
stará osoba (bez rozlišení pohlaví)
kolan[ko.ˈlan]ph.
měl jsem na mysli, chtěl jsem říct
kop[kop]adv.
také
navíc
kop[kop]conj.
a také
koren[ko.ˈɾɛn]n.
pravidlo, návod
kosman[ko.ˈsman]adj.
úžasný, senzační, fantastický
koum[ˈko.um]adj.
zaoblený, zahnutý, zakřivený
krr[krˌ]n.temp
čas
krra[ˈkrˌ.a]conj.temp
kdy (není tázací, uvozuje v.v. příslovečnou časovou v normálním pořadí, varianta a krr)
krrka[ˈkrˌ.ka]adp.temp
během, v průběhu, za doby trvání (uvnitř nějakého časového intervalu)
krrnekx[krˌ.ˈnɛkʼ]vin.(2,2)temp
zabrat čas
krro[ˈkrˌ.o]adv.
po nějaký čas
krro krro[ˈkrˌ.o ˈkrˌ.o]adv.temp
občas, příležitostně, čas od času
krrpe[ˈkrˌ.pɛ]inter.
kdy? (varianta pehrr)
ku'up[ˈkuʔ.up]adj.
těžký (fyzicky)
kulat[ˈku.lat]vtr.
vyjevit, odkrýt (fyzicky i přeneseně, též "objasnit tajemství")
kum[kum]n.
výsledek, důsledek
kuma[ˈkum.a]conj.
že (uvozuje v.v. důsledkovou pro normální pořadí vět; varianta akum; je-li ve v.h. použito fìtxan/nìftxan, musí být hned u této spojky)
kunsìp[ˈkun.sɪp]n.lw
útočná loď nebo letoun (z angl. "gunship")
kur[kuɾ]vin.
viset
kurakx[ku.ˈɾakʼ]vtr.
vyhnat, vytlačit
kurfyan[ˈkuɾ.fjan]n.
držák, police nebo koš, určené k zavěšení (nikoliv stojící na zemi)
kurfyavi[ˈkuɾ.fja.vi]n.
hák, závěs (k zavěšení nějakého předmětu)