vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na Y

  Na'vi Czech
plumps/2189c6ed-7f96-4aee-a838-5afff586b187.mp3 ya[ja]n.envirweather
vzduch
plumps/8476cfb5-503f-4ae4-8833-43cd79496cf1.mp3 yafkeyk[ˈja.fkɛjk]n.weather
počasí (odv. ya - vzduch a fkeyk - příp. stavu/situace)
plumps/1afc46e0-d320-4f6e-9770-2ad66fe14835.mp3 yak[jak]n.
odbočka, rozvětvení
plumps/eb459351-4249-432a-b8b1-de9ca28ec7f3.mp3 yak si[jak si]vin.
odbočit, změnit směr (též sejít z cesty)
plumps/0818ba81-9715-48e0-b53f-fbd8facd9b48.mp3 yaney[ja.ˈnɛj]n.
kánoe
plumps/a36418d7-a2ae-48e0-9971-5a61a7388307.mp3 yapay[ˈja.paj]n.weather
mlha, pára (odv. pay - voda)
plumps/5c9e1b1a-9304-4755-be92-09557737a181.mp3 yawne[ˈjaw.nɛ]adj.emot
milovaný/á (Nga yawne lu oer - Miluji tě, Poe yawne sl‹ol›u oer - zamiloval jsem se do ní)
plumps/deecaeec-f993-467b-8f01-c65afa5b154f.mp3 yawnetu[ˈjaw.nɛ.tu]n.sociol
milovaný/á (bez určení rodu)
plumps/c2097a1e-7222-4cf8-9cb3-221c02295426.mp3 yawntu[ˈjawn.tu]n.sociol
milovaný/á (bez určení rodu)
plumps/b069c98b-418a-4df3-99ef-71a3c598daca.mp3 yawntutsyìp[ˈjawn.tu.͡tsjɪp]n.
zlatíčko, miláček
maličký
plumps/3e0489f8-872d-4601-a8a7-06b514fe9ca0.mp3 yawnyewla[jawn.ˈjɛw.la]n.emot
zlomené srdce
zdrcenost
plumps/2ae55752-81bf-4fbc-80d7-eb495aea6696.mp3 yawo[ja.ˈwo]vin.(2,2)
vzlétnout, odstartovat, vznést se (infixy yaw‹1›‹2›‹3›o)
plumps/ddc8fdcd-4695-4f1a-b8aa-bc42f3c2ee29.mp3 yayayr[ja.ˈjajɾ]n.
zmatek, chaos (lu oeru yayayr - jsem zmatený)
plumps/2a3e3d71-da93-4b8c-aa0f-2adeb1175481.mp3 yayayrnga'[ja.ˈjajɾ.ŋaʔ]adj.
matoucí, zavádějící
(odv. yayayrtsim - zdroj zmatku a nga’ - obsahovat,
hovorově možno vyslovovat yayaynga’)
plumps/94041742-3034-4192-9cc5-0c1bf399b65a.mp3 yayayrtsim[ja.ˈjajɾ.͡tsim]n.
matoucí věc, zdroj zmatku
(něco, díky čemuž se cítíme zmatení)
plumps/524cdd6a-a542-4862-adae-8c7bf72d0cb9.mp3 yaymak[ˈjaj.mak]adj.
pošetilý, pitomý, ignorant
plumps/ca8825ab-80b5-48b9-a984-8b1337326da5.mp3 yayo[ˈja.jo]n.envirfauna
pták (odv. ya - vzduch a ioang - zvíře)
plumps/1ec2cc64-f012-40d0-8ff5-b06426e97926.mp3 yayotsrul[ˈja.jo.͡tsɾul]n.
ptačí hnízdo
plumps/fbbe1615-666e-4bb7-b48f-ee9a2ab6b02f.mp3 yäkx[jækʼ]vtr.
ignorovat něco
úmyslně něčemu nevěnovat pozornost
plumps/66d7569b-6ae2-4bd0-b8de-f8c61d67c022.mp3 yän[jæn]vtr.
utáhnout, zavázat, stáhnout (obecně, nikoliv spoutat - to je yìm)
plumps/65761584-7fd8-4f7a-bd24-cf20861ea584.mp3 ye[jɛ]adj.emot
spokojený, ukojený, nasycený (vyjádření pocitu, používá se v kombinaci se slovesem ’efu - cítit se)
plumps/b15cf133-f723-4cc6-b5a6-5fa3abbe3b9b.mp3 ye'krr[ˈjɛʔ.krˌ]adv.temp
brzo, časně (ve smyslu přijdu brzy - nezpozdím se)
plumps/29f3074a-85c4-4e9c-a247-7789479f66d9.mp3 ye'rìn[ˈjɛʔ.ɾɪn]adv.temp
zanedlouho, za krátký čas (ve smyslu určení časového úseku)
plumps/f7933e60-1f8b-4d1d-8586-b1900a87672a.mp3 yehakx[ˈjɛ.hakʼ]adj.emot
sytý, najedený, nasycený jídlem, mající plný žaludek (opačný význam než "hladový")
plumps/eef2c369-8221-4be6-91d3-fe86d7402a3f.mp3 yem[jɛm]vtr.
umístit (něco), najít něčemu místo
plumps/c50bdab1-8b85-424f-9978-ee4536f08eee.mp3 yemfpay[jɛm.ˈfpaj]n.
namočení, ponoření (do tekutiny)
plumps/8d554c44-a3da-465f-816c-832884637d73.mp3 yemfpay si[jɛm.ˈfpaj si]vin.
namočit, ponořit (do tekutiny)
plumps/823b96b0-38bf-43ea-bbee-870e85e4246f.mp3 yemstokx[ˈjɛm.stokʼ]vtr.(1,1)cloth
obléknout (funkční oblečení, odv. yem - umístit, sìn - na, tokx - tělo. Infixy y‹1›‹2›‹3›emstokx)
plumps/45ad51b7-7755-46a0-8fc7-c21717fcecbf.mp3 yengwal[jɛŋ.ˈwal]n.
žal, zármutek
plumps/a273a6cb-0864-48b0-b636-7f12a2d28111.mp3 yerik[ˈjɛ.ɾik]n.fauna
hexapod, jelenovité zvíře
plumps/7bab313a-f141-4765-9c3c-80338e7a7c86.mp3 yeväng[ˈjɛ.væŋ]adj.emot
napitý, nasycený pitím (opačný význam než "žíznivý")
plumps/e9d85b25-7574-48d4-85c5-7649def4e48e.mp3 yewla[ˈjɛw.la]n.
zklamání, rozčarování
nenaplněné očekávání
lu oeru yewla - jsem zklamaný
plumps/d9ee1cfb-4389-4aa4-9e12-6a2b8b228d08.mp3 yewla[ˈjɛw.la]ph.
To je ostuda!
Jaká ostuda!
To je nemilé/nepříjemné!
plumps/e5500cc2-9074-438c-bc73-920b4062f3dc.mp3 yey[jɛj]adj.
přímý, rovný
plumps/1a0c2501-370d-412c-bd0c-65e935b73e8c.mp3 yeyfya[ˈjɛj.fja]n.
rovná čára či linie
plumps/20dac146-11e9-43a6-b84a-f08283a4046c.mp3 Yeysu[ˈjɛj.su]n.namelw
Ježíš (mužské jméno)
plumps/f13624ec-267b-42df-803d-85cbd25f1ae8.mp3 [jɪ]n.
schod
stupeň
římsa
úroveň (fyzicky i přeneseně - stupeň schodiště i úroveň vody/znalostí, výřez nebo zásek - dutina ve dřevě/skále jako opora pro nohy při šplhání
(malá ploška, na které lze stát nebo něco položit)
plumps/49326fe4-7917-4539-b916-a4a7d1e67905.mp3 yìm[jɪm]vtr.
spoutat, svázat, přivázat (ve smyslu připoutání - omezení pohybu)
plumps/bf4c4d87-19dc-40c8-b3af-f0549b713119.mp3 yll[jlˌ]adj.sociol
společný, kmenový (ve smyslu "náležející celému klanu")
plumps/09782cd4-7117-4be6-95a9-c0542c83ab50.mp3 ylltxep[ˈjlˌ.tʼɛp]n.locsociol
společný (kmenový) oheň
(místo, kde Na'vi společně jí)
plumps/8e9b8481-7452-43b6-bf83-7966b06f909e.mp3 yo[jo]n.
povrch
plumps/4f52f9f0-6ac6-46b2-b698-5d527f17360b.mp3 yo'[joʔ]vin.
být perfektní, být bez chybičky, být dokonalý
plumps/cb5dad1b-9c9b-4145-8bc3-9ddd56edc719.mp3 yo'ko[ˈjoʔ.ko]n.
kruh, kružnice (přesný kruh)
plumps/52ff404c-2653-450a-beed-ba825c59f981.mp3 yo'kofya[ˈjoʔ.ko.fja]n.
cyklus
plumps/97e7124b-e820-46ec-ae1b-ddb1d9edb924.mp3 yoa[ˈjo.a]adp.comm
výměnou za
plumps/ea0c9968-7670-4947-8530-6edafbd029db.mp3 yol[jol]adj.temp
krátký (časově)
plumps/16080dc7-8f04-4c84-ae19-c5b3c818636a.mp3 yom[jom]vtr.gastr
jíst
plumps/ee59a1fd-c4fb-45ca-b695-5b787bdaf9f8.mp3 yomhì'ang[jom.ˈhɪʔ.aŋ]n.flora
malá masožravá rostlina (angl. "dakteron", odv. yom - jíst, hì’i - malý, ioang - zvíře)
plumps/80312394-79cb-4ff5-8203-67a1e4cdf9c1.mp3 yomioang[jom.i.ˈo.aŋ]n.flora
kalichovka (větší masožravá rostlina, odv. yom - jíst, iaong - zvíře)
plumps/ae79a072-f551-483f-ad69-dd70e6bc2870.mp3 yomtìng[ˈjom.tɪŋ]vin.(2,2)
krmit, živit (slož.sl. z yom - jíst a tìng - dát. Infixy yomt‹1›‹2›‹3›ìng)
plumps/cf15f746-96c3-417a-a423-f22b2855893e.mp3 yomyo[ˈjom.jo]n.
talíř, miska (na jídlo)
plumps/987b76da-2118-4483-8548-11a805f1c8be.mp3 yomyo lerìk[ˈjom.jo lɛ.ˈɾɪk]n.
talíř nebo miska na jídlo, vyrobená z listí
plumps/bc44dfd3-37b3-4363-b551-33ecff50f7f6.mp3 yora'[jo.ˈɾaʔ]vtr.
vyhrát (obecně - vyhrát boj, hru i sázku, opak snaytx - prohrát)
plumps/aa1e8b4e-8ed1-4d30-91ea-89ee48eff798.mp3 yora'tu[jo.ˈɾaʔ.tu]n.
vítěz, výherce
plumps/5ccd4749-2a9e-42d5-a29e-beef3701c9d1.mp3 yrr[jrˌ]adj.
divoký, přírodní, nezkrocený, neupravený, syrový
plumps/ae33ea5c-578b-43b2-9f22-1714d8d76917.mp3 yrrap[ˈjrˌ.ap]n.weather
bouře (odv. ya - vzduch a hrrap - nebezpečí)
plumps/6cc5e004-cc38-4611-bc8d-3596c3d4d382.mp3 yuey[ˈju.ɛj]adj.nfopers
vnitřně krásný, mající krásnou duši (jen pro osoby)
plumps/989fddb7-fe59-4a57-b217-d0a9c7b20846.mp3 yune[ˈju.nɛ]vtr.
poslouchat něco/někoho (podobně jako stawm, ale úmyslně)
Ne v přeneseném významu “řídit se pokyny”, pro to použijte lek
plumps/deef1a67-1b3a-48f9-b5c9-402753d68d1e.mp3 yur[juɾ]vtr.
mýt, umývat (ve tvaru y<äp>ur znamená - mýt se)