vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na Y

  Na'vi Czech
ya[ja]n.envirweather
vzduch
yafkeyk[ˈja.fkɛjk]n.weather
počasí (odv. ya - vzduch a fkeyk - příp. stavu/situace)
yak[jak]n.
odbočka, rozvětvení
yak si[jak si]vin.
odbočit, změnit směr (též sejít z cesty)
yaney[ja.ˈnɛj]n.
kánoe
yapay[ˈja.paj]n.weather
mlha, pára (odv. pay - voda)
yawne[ˈjaw.nɛ]adj.emot
milovaný/á (Nga yawne lu oer - Miluji tě, Poe yawne sl‹ol›u oer - zamiloval jsem se do ní)
yawnetu[ˈjaw.nɛ.tu]n.sociol
milovaný/á (bez určení rodu)
yawntu[ˈjawn.tu]n.sociol
milovaný/á (bez určení rodu)
yawntutsyìp[ˈjawn.tu.͡tsjɪp]n.
zlatíčko, miláček
maličký
yawnyewla[jawn.ˈjɛw.la]n.emot
zlomené srdce
zdrcenost
yawo[ja.ˈwo]vin.(2,2)
vzlétnout, odstartovat, vznést se (infixy yaw‹1›‹2›‹3›o)
yayayr[ja.ˈjajɾ]n.
zmatek, chaos (lu oeru yayayr - jsem zmatený)
yayayrnga'[ja.ˈjajɾ.ŋaʔ]adj.
matoucí, zavádějící
(odv. yayayrtsim - zdroj zmatku a nga’ - obsahovat,
hovorově možno vyslovovat yayaynga’)
yayayrtsim[ja.ˈjajɾ.͡tsim]n.
matoucí věc, zdroj zmatku
(něco, díky čemuž se cítíme zmatení)
yaymak[ˈjaj.mak]adj.
pošetilý, pitomý, ignorant
yayo[ˈja.jo]n.faunaenvir
pták (odv. ya - vzduch a ioang - zvíře)
yayotsrul[ˈja.jo.͡tsɾul]n.
ptačí hnízdo
yäkx[jækʼ]vtr.
ignorovat něco
úmyslně něčemu nevěnovat pozornost
yän[jæn]vtr.
utáhnout, zavázat, stáhnout (obecně, nikoliv spoutat - to je yìm)
ye[jɛ]adj.emot
spokojený, ukojený, nasycený (vyjádření pocitu, používá se v kombinaci se slovesem ’efu - cítit se)
ye'krr[ˈjɛʔ.krˌ]adv.temp
brzo, časně (ve smyslu přijdu brzy - nezpozdím se)
ye'rìn[ˈjɛʔ.ɾɪn]adv.temp
zanedlouho, za krátký čas (ve smyslu určení časového úseku)
yehakx[ˈjɛ.hakʼ]adj.emot
sytý, najedený, nasycený jídlem, mající plný žaludek (opačný význam než "hladový")
yem[jɛm]vtr.
umístit (něco), najít něčemu místo
yemfpay[jɛm.ˈfpaj]n.
namočení, ponoření (do tekutiny)
yemfpay si[jɛm.ˈfpaj si]vin.
namočit, ponořit (do tekutiny)
yemstokx[ˈjɛm.stokʼ]vtr.(1,1)cloth
obléknout (funkční oblečení, odv. yem - umístit, sìn - na, tokx - tělo. Infixy y‹1›‹2›‹3›emstokx)
yengwal[jɛŋ.ˈwal]n.
žal, zármutek
yerik[ˈjɛ.ɾik]n.fauna
hexapod, jelenovité zvíře
yeväng[ˈjɛ.væŋ]adj.emot
napitý, nasycený pitím (opačný význam než "žíznivý")
yewla[ˈjɛw.la]n.
zklamání, rozčarování
nenaplněné očekávání
lu oeru yewla - jsem zklamaný
yewla[ˈjɛw.la]ph.
To je ostuda!
Jaká ostuda!
To je nemilé/nepříjemné!
yey[jɛj]adj.
přímý, rovný
yeyfya[ˈjɛj.fja]n.
rovná čára či linie
Yeysu[ˈjɛj.su]n.namelw
Ježíš (mužské jméno)
[jɪ]n.
schod
stupeň
římsa
úroveň (fyzicky i přeneseně - stupeň schodiště i úroveň vody/znalostí, výřez nebo zásek - dutina ve dřevě/skále jako opora pro nohy při šplhání
(malá ploška, na které lze stát nebo něco položit)
yìm[jɪm]vtr.
spoutat, svázat, přivázat (ve smyslu připoutání - omezení pohybu)
yll[jlˌ]adj.sociol
společný, kmenový (ve smyslu "náležející celému klanu")
ylltxep[ˈjlˌ.tʼɛp]n.locsociol
společný (kmenový) oheň
(místo, kde Na'vi společně jí)
yo[jo]n.
povrch
yo'[joʔ]vin.
být perfektní, být bez chybičky, být dokonalý
yo'ko[ˈjoʔ.ko]n.
kruh, kružnice (přesný kruh)
yo'kofya[ˈjoʔ.ko.fja]n.
cyklus
yoa[ˈjo.a]adp.comm
výměnou za
yol[jol]adj.temp
krátký (časově)
yom[jom]vtr.gastr
jíst
yomhì'ang[jom.ˈhɪʔ.aŋ]n.flora
malá masožravá rostlina (angl. "dakteron", odv. yom - jíst, hì’i - malý, ioang - zvíře)
yomioang[jom.i.ˈo.aŋ]n.flora
kalichovka (větší masožravá rostlina, odv. yom - jíst, iaong - zvíře)
yomtìng[ˈjom.tɪŋ]vin.(2,2)
krmit, živit (slož.sl. z yom - jíst a tìng - dát. Infixy yomt‹1›‹2›‹3›ìng)
yomyo[ˈjom.jo]n.
talíř, miska (na jídlo)
yomyo lerìk[ˈjom.jo lɛ.ˈɾɪk]n.
talíř nebo miska na jídlo, vyrobená z listí
yora'[jo.ˈɾaʔ]vtr.
vyhrát (obecně - vyhrát boj, hru i sázku, opak snaytx - prohrát)
yora'tu[jo.ˈɾaʔ.tu]n.
vítěz, výherce
yrr[jrˌ]adj.
divoký, přírodní, nezkrocený, neupravený, syrový
yrrap[ˈjrˌ.ap]n.weather
bouře (odv. ya - vzduch a hrrap - nebezpečí)
yuey[ˈju.ɛj]adj.persnfo
vnitřně krásný, mající krásnou duši (jen pro osoby)
yune[ˈju.nɛ]vtr.
poslouchat něco/někoho (podobně jako stawm, ale úmyslně)
Ne v přeneseném významu “řídit se pokyny”, pro to použijte lek
yur[juɾ]vtr.
mýt, umývat (ve tvaru y<äp>ur znamená - mýt se)