vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

fewi (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈfɛ.wi
Czech: honit, pronásledovat
English: chase
zdroj: Frommer (14. März 2010)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

f·am·ewi PST minulý čas
f·ìm·ewi PST nedávná minulost
f·ìy·ewi FUT blízká budoucnost
f·ay·ewi FUT budoucí čas
f·ol·ewi PFV dokonavý vid
f·er·ewi IPFV nedokonavý vid
f·iv·ewi SJV konjunktiv
few·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
few·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího