vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

keykur (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): kɛj.ˈkuɾplumps/f6fb5ce7-a672-4ec3-8c4d-270788224f37.mp3
Czech: zavěsit, pověsit něco, nechat něco viset
English: hang (on, onto)
let hang
zdroj: naviteri.org (25 Apr 2013)

příklady afixů

keyk·am·ur PST minulý čas
keyk·ìm·ur PST nedávná minulost
keyk·ìy·ur FUT blízká budoucnost
keyk·ay·ur FUT budoucí čas
keyk·ol·ur PFV dokonavý vid
keyk·er·ur IPFV nedokonavý vid
keyk·iv·ur SJV konjunktiv
keyk·ei·ur LAUD pozitivní postoj mluvčího
keyk·äng·ur PEJ negativní postoj mluvčího