vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kä'ärìp (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): kæ.ˈʔæ.ɾɪp plumps/d193e466-471d-471a-90c9-ebf9156dbe63.mp3
Czech: tlačit, zatlačit (slož.sl. z kä - jít a ’ärìp - pohnout)
English: push
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.5 < Frommer

příklady afixů

kä'·am·ärìp PST minulý čas
kä'·ìm·ärìp PST nedávná minulost
kä'·ìy·ärìp FUT blízká budoucnost
kä'·ay·ärìp FUT budoucí čas
kä'·ol·ärìp PFV dokonavý vid
kä'·er·ärìp IPFV nedokonavý vid
kä'·iv·ärìp SJV konjunktiv
kä'är·eiy·ìp LAUD pozitivní postoj mluvčího
kä'är·äng·ìp PEJ negativní postoj mluvčího