vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kulat (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈku.lat plumps/7c129aa4-cd5a-492a-945c-aadac7c1b709.mp3
Czech: vyjevit, odkrýt (fyzicky i přeneseně, též "objasnit tajemství")
English: reveal
bring forth
uncover (literally and metaphorically)
zdroj: Frommer (30.10.2011)
naviteri.org

příklady afixů

k·am·ulat PST minulý čas
k·ìm·ulat PST nedávná minulost
k·ìy·ulat FUT blízká budoucnost
k·ay·ulat FUT budoucí čas
k·ol·ulat PFV dokonavý vid
k·er·ulat IPFV nedokonavý vid
k·iv·ulat SJV konjunktiv
kul·ei·at LAUD pozitivní postoj mluvčího
kul·äng·at PEJ negativní postoj mluvčího