vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kanfpìl (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈkan.fpɪl plumps/41c9227e-2829-4580-9bb3-9e03e391b59e.mp3
Czech: soustředit se, zaměřit svou pozornost, koncentrovat se
English: concentrate
focus one's attention
zdroj: Frommer (30.10.2011)
naviteri.org

příklady afixů

k·am·anfpìl PST minulý čas
k·ìm·anfpìl PST nedávná minulost
k·ìy·anfpìl FUT blízká budoucnost
k·ay·anfpìl FUT budoucí čas
k·ol·anfpìl PFV dokonavý vid
k·er·anfpìl IPFV nedokonavý vid
k·iv·anfpìl SJV konjunktiv
kanfp·eiy·ìl LAUD pozitivní postoj mluvčího
kanfp·äng·ìl PEJ negativní postoj mluvčího