vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kekem ke si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈkɛ.kɛm kɛ si
Czech: nedělat nic
English: do nothing
zdroj: Frommer (24. Juli 2011)
naviteri.org

příklady afixů

kekem k·am·e si PST minulý čas
kekem k·ìm·e si PST nedávná minulost
kekem k·ìy·e si FUT blízká budoucnost
kekem k·ay·e si FUT budoucí čas
kekem k·ol·e si PFV dokonavý vid
kekem k·er·e si IPFV nedokonavý vid
kekem k·iv·e si SJV konjunktiv
kekem ke s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
kekem ke s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího