vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kan'ìn (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈkan.ʔɪn plumps/16370f54-58b1-484f-ac91-52be578b53a4.mp3
Czech: zaměřit se, specializovat se (na něco), soustředěně se zabývat něčím
odv. ’ìn - být zaneprázdněn
English: focus on
specialize in
be particularly interested in
zdroj: Frommer (26. Sep 2010)
naviteri.org

příklady afixů

k·am·an'ìn PST minulý čas
k·ìm·an'ìn PST nedávná minulost
k·ìy·an'ìn FUT blízká budoucnost
k·ay·an'ìn FUT budoucí čas
k·ol·an'ìn PFV dokonavý vid
k·er·an'ìn IPFV nedokonavý vid
k·iv·an'ìn SJV konjunktiv
kan'·eiy·ìn LAUD pozitivní postoj mluvčího
kan'·äng·ìn PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze