vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ko (částice)

výslovnost (IPA): koplumps/62f1bbec-2f51-4d74-a6cd-0ce362e60702.mp3
Czech: značící sjednání dohody nebo pobídnutí (např. makto ko! - jeďme!)
English: (solicit agreement)
let's ...
zdroj: wiki.learnnavi.org (09 Jan 2010)

vzorové věty a fráze