vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kem si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): kɛm si plumps/8e206971-052e-475d-b4d1-4ccc6c6ce8c8.mp3
Czech: dělat (nějakou činnost, odv. kem - činnost a si - pomocné sloveso dělat)
English: do

příklady afixů

kem s·am·i PST minulý čas
kem s·ìm·i PST nedávná minulost
kem s·ìy·i FUT blízká budoucnost
kem s·ay·i FUT budoucí čas
kem s·ol·i PFV dokonavý vid
kem s·er·i IPFV nedokonavý vid
kem s·iv·i SJV konjunktiv
kem s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
kem s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího