vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kllkä (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): klˌ.ˈkæ
Czech: sestoupit, jít dolů (angl. "go down, descend")
infixy kllk‹1›‹2›‹3›ä
English: go down
descend
zdroj: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

příklady afixů

kllk·am·ä PST minulý čas
kllk·ìm·ä PST nedávná minulost
kllk·ìy·ä FUT blízká budoucnost
kllk·ay·ä FUT budoucí čas
kllk·ol·ä PFV dokonavý vid
kllk·er·ä IPFV nedokonavý vid
kllk·iv·ä SJV konjunktiv
kllk·ei·ä LAUD pozitivní postoj mluvčího
kllk·äng·ä PEJ negativní postoj mluvčího