vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kìm (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): kɪm
Czech: otáčet, točit
(udělit něčemu rotaci, na rozdíl od nepřechodného mìn - otáčet se)
English: spin
zdroj: ASG; forum.learnnavi.org (12 Jan 2013)

příklady afixů

k·am·ìm PST minulý čas
k·ìm·ìm PST nedávná minulost
k·ìy·ìm FUT blízká budoucnost
k·ay·ìm FUT budoucí čas
k·ol·ìm PFV dokonavý vid
k·er·ìm IPFV nedokonavý vid
k·iv·ìm SJV konjunktiv
k·eiy·ìm LAUD pozitivní postoj mluvčího
k·äng·ìm PEJ negativní postoj mluvčího