vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kangay si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ka.ˈŋaj siplumps/609e4e59-c887-4ee7-9a33-d56264c41b6d.mp3
Czech: potvrdit, schválit (něco - nepřímý předmět ve 3. pádě)
English: confirm
validate
zdroj: 18 Nov 2012
forum.learnnavi.org

příklady afixů

kangay s·am·i PST minulý čas
kangay s·ìm·i PST nedávná minulost
kangay s·ìy·i FUT blízká budoucnost
kangay s·ay·i FUT budoucí čas
kangay s·ol·i PFV dokonavý vid
kangay s·er·i IPFV nedokonavý vid
kangay s·iv·i SJV konjunktiv
kangay s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
kangay s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího