vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kurakx (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ku.ˈɾakʼ
Czech: vyhnat, vytlačit
English: drive out
send someone flee
zdroj: ASG; forum.learnnavi.org (15 Aug 2011)

příklady afixů

k·am·urakx PST minulý čas
k·ìm·urakx PST nedávná minulost
k·ìy·urakx FUT blízká budoucnost
k·ay·urakx FUT budoucí čas
k·ol·urakx PFV dokonavý vid
k·er·urakx IPFV nedokonavý vid
k·iv·urakx SJV konjunktiv
kur·ei·akx LAUD pozitivní postoj mluvčího
kur·äng·akx PEJ negativní postoj mluvčího