vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kllfro' (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): klˌ.ˈfɾoʔ
Czech: být zodpovědný (pozor - infixy kllfr‹1›‹2›‹3›o’)
English: be responsible
zdroj: ASG

příklady afixů

kllfr·am·o' PST minulý čas
kllfr·ìm·o' PST nedávná minulost
kllfr·ìy·o' FUT blízká budoucnost
kllfr·ay·o' FUT budoucí čas
kllfr·ol·o' PFV dokonavý vid
kllfr·er·o' IPFV nedokonavý vid
kllfr·iv·o' SJV konjunktiv
kllfr·ei·o' LAUD pozitivní postoj mluvčího
kllfr·äng·o' PEJ negativní postoj mluvčího