vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kämunge (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): kæ.ˈmu.ŋɛplumps/f788814a-0ccb-4c5a-b92c-761e32629820.mp3
Czech: vzít (odnést něco pryč, opak zamunge - přinést)
English: take
zdroj: naviteri.org (30 Apr 2018)

příklady afixů

käm·am·unge PST minulý čas
käm·ìm·unge PST nedávná minulost
käm·ìy·unge FUT blízká budoucnost
käm·ay·unge FUT budoucí čas
käm·ol·unge PFV dokonavý vid
käm·er·unge IPFV nedokonavý vid
käm·iv·unge SJV konjunktiv
kämung·ei·e LAUD pozitivní postoj mluvčího
kämung·äng·e PEJ negativní postoj mluvčího