vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

käsrìn (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): kæ.ˈsɾɪn
Czech: půjčit, zapůjčit (odv. srìn - dočasně změnit vlastnictví, kä - odejít; ve smyslu "věci, která dočasně odchází k někomu jinému")
English: lend
Skupiny témat: obchod / výměna
zdroj: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

příklady afixů

käsr·am·ìn PST minulý čas
käsr·ìm·ìn PST nedávná minulost
käsr·ìy·ìn FUT blízká budoucnost
käsr·ay·ìn FUT budoucí čas
käsr·ol·ìn PFV dokonavý vid
käsr·er·ìn IPFV nedokonavý vid
käsr·iv·ìn SJV konjunktiv
käsr·eiy·ìn LAUD pozitivní postoj mluvčího
käsr·äng·ìn PEJ negativní postoj mluvčího