vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

klltxay (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): klˌ.ˈtʼajplumps/016606c7-8e2a-439e-b443-9eb6f5ea9312.mp3
Czech: ležet (na zemi; infixy klltx‹1›‹2›‹3›ay; opak kllkxem - stát)
English: lie (on the ground)
lie flat
zdroj: naviteri.org (28 Mar 2012)

příklady afixů

klltx·am·ay PST minulý čas
klltx·ìm·ay PST nedávná minulost
klltx·ìy·ay FUT blízká budoucnost
klltx·ay·ay FUT budoucí čas
klltx·ol·ay PFV dokonavý vid
klltx·er·ay IPFV nedokonavý vid
klltx·iv·ay SJV konjunktiv
klltx·ei·ay LAUD pozitivní postoj mluvčího
klltx·äng·ay PEJ negativní postoj mluvčího