vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

klltxeykay (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): klˌ.tʼɛj.ˈkaj
Czech: položit něco (na zem; infixy klltxeyk‹2›‹3›ay)
English: lay (something on the ground)
zdroj: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

příklady afixů

klltxeyk·am·ay PST minulý čas
klltxeyk·ìm·ay PST nedávná minulost
klltxeyk·ìy·ay FUT blízká budoucnost
klltxeyk·ay·ay FUT budoucí čas
klltxeyk·ol·ay PFV dokonavý vid
klltxeyk·er·ay IPFV nedokonavý vid
klltxeyk·iv·ay SJV konjunktiv
klltxeyk·ei·ay LAUD pozitivní postoj mluvčího
klltxeyk·äng·ay PEJ negativní postoj mluvčího