szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na K

  Na'vi Polski
ka[ka]adp.loc
po drugiej stronie
kakpam[kak.ˈpam]przym.
głuchy
kakrel[kak.ˈɾɛl]przym.
ślepy
niewidomy
oślepły
kali'weya[ka.liʔ.ˈwɛ.ja]rzecz.fauna
Arachnoid
Scorpiosista virosae
kalin[ka.ˈlin]przym.gastr
słodki (o smaku lub zapachu)
kaltxì[kal.ˈtʼɪ]wykrz.
cześć
kaltxì si[kal.ˈtʼɪ si]czasow. nie.
przywitać się
powitać
(dosł. "powiedz cześć")
kam[kam]adp.temp
środek
środek (punkt)
kame[ˈka.mɛ]czasow. prz.
widzieć
przejrzeć coś
zrozumieć
znać (w sensie duchowym)
Kamun[ˈka.mun]rzecz.name
Imię męskie
kan[kan]czas. mod.
celować
zamierzać coś zrobić
kan'ìn[ˈkan.ʔɪn]czasow. prz.
skupić się na...
specjalizować się w...
być częsciowo zainteresowanym (czymś)
kanfpìl[ˈkan.fpɪl]czasow. nie.
koncentrować się
skupić swoją uwagę
kanom[ˈka.nom]czasow. prz.
nabyć
zdobyć
otrzymać
kanu[ˈka.nu]przym.persnfo
mądry
inteligentny
kangay[ka.ˈŋaj]przym.
poprawny
kangay si[ka.ˈŋaj si]czasow. nie.
potwierdzać
zatwierdzać
utwierdzać
kar[kaɾ]czasow. prz.
uczyć
nauczać
karyu[ˈkaɾ.ju]rzecz.sociol
nauczyciel
karyunay[kaɾ.ju.ˈnaj]rzecz.
praktykujący nauczyciel
młody nauczyciel
(nauczyciel, który dopiero zaczyna uczyć)
(ktoś kto jest krok od zostania nauczycielem)
kato[ˈka.to]rzecz.mus
rytm
kavuk[ka.ˈvuk]rzecz.
zdradliwość
zdrada
kavuk si[ka.ˈvuk si]czasow. nie.
zdradzać
kaw'it[kaw.ˈʔit]przysł.
w pełni
nie do końca (razem z ke)
kawkrr[ˈkaw.krˌ]przysł.temp
nigdy
kawng[kawŋ]przym.
zły
złośliwy
kawnglan[ˈkawŋ.lan]przym.
złośliwy
złe serce
kawngsar[ˈkawŋ.saɾ]czasow. prz.(2,2)
wyzyskiwać
wykorzystać
kawtu[ˈkaw.tu]os.
nikt
kawtseng[ˈkaw.͡tsɛŋ]przysł.loc
nigdzie
kay[kaj]adp.temp
od teraz (zdarzenie w przyszłości)
kaym[kajm]rzecz.temp
wieczór (przed zmierzchem)
późnie popołódnie
kaymam[kaj.ˈmam]przysł.temp
wczorajszego wieczora
kaymam[kaj.ˈmam]rzecz.temp
wczorajszy wieczór
kaymay[kaj.ˈmaj]rzecz.temp
jutrzejszy wieczór
kaymay[kaj.ˈmaj]przysł.temp
jutrzejszego wieczora
[kæ]czasow. nie.
iść
kä'ärìp[kæ.ˈʔæ.ɾɪp]czasow. prz.(2,3)
pchać
kämakto[kæ.ˈmak.to]czasow. nie.(2,3)
wyjeżdżać
käpxì[kæ.ˈpʼɪ]rzecz.
tylna część
käsatseng[kæ.ˈsa.͡tsɛŋ]przysł.loc
tam
käsrìn[kæ.ˈsɾɪn]czasow. prz.(2,2)comm
wypożyczać
użyczyć
käteng[ˈkæ.tɛŋ]czasow. nie.(1,1)
inny
odmienny
ke[kɛ]przysł.
nie
ke ... nulkrr[kɛ … nul.ˈkrˌ]inny.temp
już nie
nie dłużej
ke'aw[kɛ.ˈʔaw]przym.
podzielony
rozdarty

ke'u[ˈkɛ.ʔu]os.
w ogóle nic
kea[ˈkɛ.a]przym.
nie
(przed rzeczownikami)
kefpomronga'[kɛ.fpom.ˈɾo.ŋaʔ]przym.nfp
niezdrowy (mentalnie, duchowo)
kefpomtokxnga'[kɛ.fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]przym.nfp
niezdrowy (fizycznie)
keftxo[kɛ.ˈftʼo]przym.emot
nieszczęśliwy
zdenerwowany
zaniepokojony
kefyak[kɛ.ˈfjak]czą.
nieprawdaż?
prawda?
kehe[ˈkɛ.hɛ]wykrz.
nie
kekem[ˈkɛ.kɛm]rzecz.
nieaktywność
nic
kekem ke si[ˈkɛ.kɛm kɛ si]czasow. nie.
nic nie robić
Kekunan[ˈkɛ.ku.nan]rzecz.name
nazwa klanu
kelemweypey[kɛ.lɛm.ˈwɛj.pɛj]przym.
niecierpliwy
zniecierpliwiony
kelfpomron[kɛl.fpom.ˈɾon]przym.nfo
niezdrowy (mentalnie, duchowo)
kelfpomtokx[kɛl.fpom.ˈtokʼ]przym.
niezdrowy (fizycznie)
kelhoan[kɛl.ˈho.an]przym.
niewygodny
kelkin[kɛl.ˈkin]przym.
niepotrzebny
zbędny
zbyteczny
kelku[ˈkɛl.ku]rzecz.sociol
dom
kelku si[ˈkɛl.ku si]czasow. nie.
mieszkać
kelsar[kɛl.ˈsaɾ]przym.
bezużyteczny
na próżno
keltsun[kɛl.ˈ͡tsun]przym.
niemożliwy
kelutral[ˈkɛl.ut.ɾal]rzecz.floraenvir
Drzewo domowe
(duchowy i fizyczny dom klanu Omatikaya)
kem[kɛm]rzecz.
akcja
aktywność
kem si[kɛm si]czasow. nie.
robić
kemlì'u[ˈkɛm.lɪ.ʔu]rzecz.ling
czasownik
kemlì'uvi[ˈkɛm.lɪ.ʔu.vi]rzecz.ling
infiks
kempe[ˈkɛm.pɛ]zaim. pyt.
co?
co (akcja)?
jakie działanie?
ken'aw[kɛn.ˈʔaw]przysł.
nie tylko (używany z: släkop)
kenong[ˈkɛ.noŋ]czasow. prz.
wzorować
reprezentować
zilustrować
kenten[ˈkɛn.tɛn]rzecz.fauna
jaszczurka wachlarzowa
Fanisaurus pennatus
kenzen[kɛn.ˈzɛn]przysł.
niekoniecznie
keng[kɛŋ]przysł.
nawet
tak bardzo jak
kerusey[ˈkɛ.ɾu.sɛj]przym.
martwy
kesran[kɛ.ˈsɾan]przym.
taki sobie
przeciętny
keteng[ˈkɛ.tɛŋ]przym.
inny
odmienny
ketuwong[ˈkɛ.tu.woŋ]rzecz.
obcy
pozakrajowy
ketsran[kɛ.ˈ͡tsɾan]przym.
bez znaczenia (kto, kiedy, gdzie)
cokolwiek (ktokolwiek, gdziekolwiek)
ketsran[kɛ.ˈ͡tsɾan]spój.
bez znaczenia
nieważne co
cokolwiek
ketsuk-[kɛ.͡tsuk]pref.
nie być w stanie
niezdolny do
prefix czasownika produktywnego
ketsuktiam[kɛ.͡tsuk.ˈti.am]przym.
niepoliczalny
nieskończony
nieograniczony
(dla rzeczowników policzalnych)
kew[kɛw]liczeb.
0
kewan[ˈkɛ.wan]rzecz.
wiek (o żywych rzeczach)
kewong[ˈkɛ.woŋ]przym.sociol
przybysz z innej planety
obcy
key[kɛj]rzecz.body
twarz
keyawr[kɛ.ˈjawɾ]przym.
niepoprawny
zły
keye'ung[kɛ.ˈjɛ.ʔuŋ]rzecz.
niepoprawny
niewłaściwy
keykur[kɛj.ˈkuɾ]czasow. prz.(2,2)
wisieć (na)
pozwolić wisieć
keyrel[ˈkɛj.ɾɛl]rzecz.
wyraz twarzy
ekspresja twarzy
kezemplltxe[kɛ.zɛm.plˌ.ˈtʼɛ]przysł.
oczywiście
nie trzeba mówić
ki[ki]spój.
ale raczej
lecz
kifkey[ki.ˈfkɛj]rzecz.
świat (fizyczny, materialny)
kilvan[kil.ˈvan]rzecz.geogr
rzeka
kin[kin]czasow. prz.
potrzebować (czegoś)
kinam[ki.ˈnam]rzecz.body
noga
kinamtil[ki.ˈnam.til]rzecz.body
kolano
kinä[ˈki.næ]liczeb.
7
kintrr[ˈkin.trˌ]rzecz.temp
tydzień
kintrram[kin.trˌ.ˈam]rzecz.temp
zeszły tydzień
ostatni tydzień
kintrray[kin.trˌ.ˈaj]rzecz.temp
w następnym tygodniu
kip[kip]adp.loc
pośród
kive[ˈki.vɛ]liczeb.
siódmy
kì'ong[kɪ.ˈʔoŋ]przym.
wolny
kìm[kɪm]czasow. prz.
obracać
kìmar[kɪ.ˈmaɾ]przym.
w sezonie (na jedzenie, warzywa lub zwierzęta)
kìng[kɪŋ]rzecz.
wątek
kìte'e[kɪ.tɛ.ˈʔɛ]rzecz.
usługa
serwis
służba
kìte'e si[kɪ.tɛ.ˈʔɛ si]czasow. nie.
służyć
obsługiwać
serwować
usługiwać
przysłużyć się
kìyevame[kɪ.jɛ.ˈva.mɛ]idiom.idiom
do widzenia
do zobaczenia wkrótce
kllfro'[klˌ.ˈfɾoʔ]czasow. nie.(2,2)
być odpowiedzialnym
kllkä[klˌ.ˈkæ]czasow. nie.(2,2)
spadać
opadać
schodzić
kllkulat[klˌ.ˈku.lat]czasow. prz.(2,3)
wykopać
kllkxem[klˌ.ˈkʼɛm]czasow. nie.(2,2)
stać
kllpa[ˈklˌ.pa]rzecz.
dół
dno

kllpä[klˌ.ˈpæ]czasow. nie.(2,2)
wylądować
lądować
wysadzać
kllpxiwll[klˌ.ˈpʼi.wlˌ]rzecz.flora
lwia jagoda
(karczochopodobny owoc Pandory)
Cynaroidia decumbens
kllpxìltu[klˌ.ˈpʼɪl.tu]rzecz.
terytorium
obszar
kllrikx[klˌ.ˈɾikʼ]rzecz.envirgeogr
trzęsienie ziemii
kllte[ˈklˌ.tɛ]rzecz.
ziemia
grunt
uziemienie
klltseng[ˈklˌ.͡tsɛŋ]rzecz.
pozycja
położenie
stanowisko

klltxay[klˌ.ˈtʼaj]czasow. nie.(2,2)
leżeć (na ziemi)
leżeć płasko
klltxeykay[klˌ.tʼɛj.ˈkaj]czasow. prz.(3,3)
leżeć (coś na ziemi)
kllvawm[ˈklˌ.vawm]przym.col
brązowy
kllwo[klˌ.ˈwo]czasow. nie.(2,2)
wysiadać
wylądować
podejście do lądowania (w lotnictwie)
kllyem[klˌ.ˈjɛm]czasow. prz.(2,2)
pogrzebać
pochować
zakopać
kllza'u[klˌ.ˈza.ʔu]czasow. nie.(2,3)
obniżać się
schodzić
ko[ko]czą.
Niech...
let's...
(zabiega o porozumienie)
ko'on[ˈko.ʔon]rzecz.
pierścień
owal
zamknięty kształt (okrągły)
koak[ˈko.ak]przym.persnfo
stary
sędziwy
wiekowy
(dla żywych)
koaktan[ˈko.ak.tan]rzecz.
starzec
stary
koakte[ˈko.ak.tɛ]rzecz.
staruszka
starowina
koaktu[ˈko.ak.tu]rzecz.
starsza osoba
kolan[ko.ˈlan]fraza.
Mam na myśli...
raczej
(sprostowanie, autokorekta)
kop[kop]przysł.
również
dodatkowo
do tego
(rozszerza podane informacje)
kop[kop]spój.
i również
koren[ko.ˈɾɛn]rzecz.
zasada
wytyczna
prawo
kosman[ko.ˈsman]przym.
wspaniały
fantastyczny
koum[ˈko.um]przym.
zakrzywiony
zakręcony
bułczasty
krr[krˌ]rzecz.temp
czas
krra[ˈkrˌ.a]spój.temp
kiedy
w momencie gdy...
(wprowadza zdanie podrzędne)
krrka[ˈkrˌ.ka]adp.temp
podczas
w trakcie
krrnekx[krˌ.ˈnɛkʼ]czasow. nie.(2,2)temp
zabierać czas
zużywać czas
ang. "take time"
krro[ˈkrˌ.o]przysł.
kiedyś
krro krro[ˈkrˌ.o ˈkrˌ.o]przysł.temp
czasem
okazyjnie
krrpe[ˈkrˌ.pɛ]zaim. pyt.
kiedy?
ku'up[ˈkuʔ.up]przym.
ciężki (waga fizyczna)
kulat[ˈku.lat]czasow. prz.
ukazać
wywołać
odkryć
kum[kum]rzecz.
rezultat
kuma[ˈkum.a]spój.
to (jako rezultat)
(wprowadza klauzulę rezultatu)
kunsìp[ˈkun.sɪp]rzecz.lw
śmigłowiec bojowy
kur[kuɾ]czasow. nie.
zawiesić (coś)
kurakx[ku.ˈɾakʼ]czasow. prz.
wypędzać
kurfyan[ˈkuɾ.fjan]rzecz.
koszyk (z pokrywką)
zawieszona półka
kurfyavi[ˈkuɾ.fja.vi]rzecz.
hak (do zawieszenia elementu)