vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kur (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): kuɾ
Czech: viset
English: hang (from)
zdroj: naviteri.org (25 Apr 2013)

příklady afixů

k·am·ur PST minulý čas
k·ìm·ur PST nedávná minulost
k·ìy·ur FUT blízká budoucnost
k·ay·ur FUT budoucí čas
k·ol·ur PFV dokonavý vid
k·er·ur IPFV nedokonavý vid
k·iv·ur SJV konjunktiv
k·ei·ur LAUD pozitivní postoj mluvčího
k·äng·ur PEJ negativní postoj mluvčího