vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kllwo (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): klˌ.ˈwo
Czech: sesednout, přistát (akce před dotykem se zemí)
podrovnat, srovnat se se zemí (těsně před dotekem země při přistávání)
infixy kllw‹1›‹2›‹3›o
English: alight
land (process)
approach for landing (aviation)
zdroj: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

příklady afixů

kllw·am·o PST minulý čas
kllw·ìm·o PST nedávná minulost
kllw·ìy·o FUT blízká budoucnost
kllw·ay·o FUT budoucí čas
kllw·ol·o PFV dokonavý vid
kllw·er·o IPFV nedokonavý vid
kllw·iv·o SJV konjunktiv
kllw·ei·o LAUD pozitivní postoj mluvčího
kllw·äng·o PEJ negativní postoj mluvčího