vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kllyem (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): klˌ.ˈjɛm
Czech: pohřbít něco/někoho, zakopat něco (Pozor, infixy klly‹1›‹2›‹3›em)
English: bury
zdroj: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

příklady afixů

klly·am·em PST minulý čas
klly·ìm·em PST nedávná minulost
klly·ìy·em FUT blízká budoucnost
klly·ay·em FUT budoucí čas
klly·ol·em PFV dokonavý vid
klly·er·em IPFV nedokonavý vid
klly·iv·em SJV konjunktiv
klly·ei·em LAUD pozitivní postoj mluvčího
klly·äng·em PEJ negativní postoj mluvčího