vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kllza'u (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): klˌ.ˈza.ʔu
Czech: přicházet dolů, sestupovat (angl. "come down, descend")
English: come down
descend
zdroj: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

příklady afixů

kllz·am·a'u PST minulý čas
kllz·ìm·a'u PST nedávná minulost
kllz·ìy·a'u FUT blízká budoucnost
kllz·ay·a'u FUT budoucí čas
kllz·ol·a'u PFV dokonavý vid
kllz·er·a'u IPFV nedokonavý vid
kllz·iv·a'u SJV konjunktiv
kllza'·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
kllza'·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího