vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kam (předložka)

výslovnost (IPA): kam plumps/220f2003-636f-4c54-9744-82a21fc7f96c.mp3
Czech: před (časově; angl. "ago"; pro určení času v minulosti vzhledem k okamžiku vyřčení)
English: ago
Skupiny témat: čas / popis času
popis: Chcete-li vztáhnout čas k nějaké jiné události, použijte srekrr
zdroj: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org