vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "hudba / hud.nástroje"

  Na'vi Czech
'ango[ˈʔa.ŋo]adj.mus
tlumený, měkký (jen o zvuku, pro fyzickou měkkost použijte hewne)
'ekong[ˈʔɛ.koŋ]n.mus
rytmus, tlukot
'otxang[ʔo.ˈtʼaŋ]n.mus
hudební nástroj (obecně, např. pamtseo si fa ’otxang - hrát na nástroj)
au[ˈa.u]n.mus
buben (kožený)
i'en[ˈi.ʔɛn]n.mus
strunný hudební nástroj
kato[ˈka.to]n.mus
rytmus
lawr[lawɾ]n.mus
melodie, nápěv
nìwok[nɪ.ˈwok]adv.mus
hlasitě
pamtseo[ˈpam.͡tsɛ.o]n.mus
hudba (odv. pam - zvuk a tseo - umění)
pamtseo si[ˈpam.͡tsɛ.o si]vin.mus
hrát (hudbu, nikoliv hru; ve smyslu hry na nástroj použijte předložku fa -)
pamtseongopyu[pam.͡tsɛ.o.ˈŋop.ju]n.mus
skladatel (hudby)
pamtseotu[ˈpam.͡tsɛ.o.tu]n.mus
hudebník, muzikant
pawk[pawk]n.mus
roh (dechový hudební nástroj)
reykol[ɾɛj.ˈkol]vtr.(2,2)mus
hrát hudbu (poetic)
hrát na hudební nástroj (poetic)
rol[ɾol]vin.mus
zpívat, též r‹eyk›ol - rozezpívávat (poetický význam)
sye'otxang[ˈsjɛ.ʔo.tʼaŋ]n.mus
dechový hudební nástroj (obecně)
tìrol[tɪ.ˈɾol]n.mus
píseň (zpívaná, odv. rol - zpívat)
tsamkuk[͡tsam.kuk]n.milmus
válečný buben
way[waj]n.musart
píseň, poezie (way a plltxe - báseň, way a rol - píseň)
way a plltxe[waj a plˌ.ˈtʼɛ]ph.musart
báseň
way a rol[waj a ɾol]ph.musart
píseň
way si[waj si]vin.mus
zpívat (slavnostně, obřadně, na rozdíl od běžného rol - zpívat), pravděpodobně i recitovat (zatím nepotvrzeno)
wayä aylì'u[ˈwa.jæ aj.ˈlɪ.ʔu]ph.musart
slova básně nebo písně
waytelem[ˈwaj.tɛ.lɛm]n.mus
akord
wokau[wok.ˈa.u]n.mus
trapézový, visutý buben