vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

krrnekx (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): krˌ.ˈnɛkʼ
Czech: zabrat čas
English: take time
consume time
Skupiny témat: čas / popis času
zdroj: ASG

příklady afixů

krrn·am·ekx PST minulý čas
krrn·ìm·ekx PST nedávná minulost
krrn·ìy·ekx FUT blízká budoucnost
krrn·ay·ekx FUT budoucí čas
krrn·ol·ekx PFV dokonavý vid
krrn·er·ekx IPFV nedokonavý vid
krrn·iv·ekx SJV konjunktiv
krrn·ei·ekx LAUD pozitivní postoj mluvčího
krrn·äng·ekx PEJ negativní postoj mluvčího