vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kan (modální sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): kan
Czech: mířit zbraní na něco (předmětem je zbraň, na co se míří je uvozeno předložkami ne / wä)
mířit na něco (předmětem je to, na co míříme; zbraň není zmíněna)
mít v úmyslu něco udělat (modální použití)
English: aim
intend to do
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.5 < Frommer

příklady afixů

k·am·an PST minulý čas
k·ìm·an PST nedávná minulost
k·ìy·an FUT blízká budoucnost
k·ay·an FUT budoucí čas
k·ol·an PFV dokonavý vid
k·er·an IPFV nedokonavý vid
k·iv·an SJV konjunktiv
k·ei·an LAUD pozitivní postoj mluvčího
k·äng·an PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze