vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kawtseng (příslovce)

výslovnost (IPA): ˈkaw.͡tsɛŋ plumps/9b5f9647-47c0-4636-958b-2819a12bed55.mp3
Czech: nikde (dosl. žádné místo)
English: nowhere
Skupiny témat: místa / popis míst
zdroj: Frommer (18.05. 2011)
forum.learnnavi.org