vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kllpä (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): klˌ.ˈpæ
Czech: přistát, dosáhnout země (infixy kllp‹1›‹2›‹3›ä)
English: land
reach the ground
zdroj: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

příklady afixů

kllp·am·ä PST minulý čas
kllp·ìm·ä PST nedávná minulost
kllp·ìy·ä FUT blízká budoucnost
kllp·ay·ä FUT budoucí čas
kllp·ol·ä PFV dokonavý vid
kllp·er·ä IPFV nedokonavý vid
kllp·iv·ä SJV konjunktiv
kllp·ei·ä LAUD pozitivní postoj mluvčího
kllp·äng·ä PEJ negativní postoj mluvčího