vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

käteng (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈkæ.tɛŋ
Czech: trávit čas s někým (emočně neutrální)
infixy k‹1›‹2›‹3›äteng, odv. kä - jít a teng - stejný
English: spend time with
hang out with
zdroj: Frommer (29. Sept 2010)
naviteri.org

příklady afixů

k·am·äteng PST minulý čas
k·ìm·äteng PST nedávná minulost
k·ìy·äteng FUT blízká budoucnost
k·ay·äteng FUT budoucí čas
k·ol·äteng PFV dokonavý vid
k·er·äteng IPFV nedokonavý vid
k·iv·äteng SJV konjunktiv
k·ei·äteng LAUD pozitivní postoj mluvčího
k·äng·äteng PEJ negativní postoj mluvčího