vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kame (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈka.mɛ
Czech: zřít, vidět (v duševním smyslu - chápat, rozumět)
English: see
see into
understand
know (spiritual sense)
zdroj: ASG

příklady afixů

k·am·ame PST minulý čas
k·ìm·ame PST nedávná minulost
k·ìy·ame FUT blízká budoucnost
k·ay·ame FUT budoucí čas
k·ol·ame PFV dokonavý vid
k·er·ame IPFV nedokonavý vid
k·iv·ame SJV konjunktiv
kam·ei·e LAUD pozitivní postoj mluvčího
kam·äng·e PEJ negativní postoj mluvčího

příbuzná slova

kìyevame na shledanou, dosl. brzy na viděnou (tvar k‹ìyev›ame - blíz. bud. + konjunktiv slovesa zřít)