vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

säro'a si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): sæ.ˈɾo.ʔa si
Czech: dělat velké skutky/činy
English: do great deeds
zdroj: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

příklady afixů

säro'a s·am·i PST minulý čas
säro'a s·ìm·i PST nedávná minulost
säro'a s·ìy·i FUT blízká budoucnost
säro'a s·ay·i FUT budoucí čas
säro'a s·ol·i PFV dokonavý vid
säro'a s·er·i IPFV nedokonavý vid
säro'a s·iv·i SJV konjunktiv
säro'a s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
säro'a s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího